Vrijwilligersbeleid Stad Mechelen

Als kwalitatieve vrijwilligersorganisatie werken we dagelijks aan de verbinding tussen stad en burger.

Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling bij de uiteenlopende taken die we als stad hebben en de kwalitatieve dienstverlening die we willen bieden. Het is dus een bewuste keuze om samen te werken met enthousiaste vrijwilligers, want samen maken we de stad tot een diverse, bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers worden mee ingeschakeld in de dagelijkse werking van verschillende stadsdiensten als vb. kringloopkrachten, peters en meters voor zwerfvuilophaling, boekenhulp in de bibliotheek, buddy’s bij inburgeringsprojecten, buddy's voor leerlingen,  … Door deze grote verscheidenheid aan vrijwilligersopdrachten is een coherente aanpak noodzakelijk. 

Binnen onze organisatie kan de vrijwilliger rekenen op deskundige ondersteuning en stelde daarom een eigen intern vrijwilligersbeleid op. Het beleid reikt handvaten aan diensten voor kwalitatieve omgang met vrijwilligers en stelt het welbevinden van de vrijwilliger voorop. We zorgen voor duidelijke communicatie met onze vrijwilligers, voorzien de nodige verzekeringen en waarderen onze eigen vrijwilligers op gepaste momenten.