Vrijwilligersbeleid Stad Mechelen

De inzet van vrijwilligers binnen een stad is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling bij de talrijke taken die we als stad hebben en de kwalitatieve dienstverlening die we willen bieden. Het is een bewuste keuze van het Mechelse stadsbestuur om samen te werken met enthousiaste vrijwilligers, want samen maken we de stad tot een diverse, bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers worden mee ingeschakeld in de dagdagelijkse werking van verschillende stadsdiensten als vb. kringloopkrachten, peters en meters voor zwerfvuilophaling, boekenhulp in de bibliotheek, buddy’s bij inburgeringsprojecten, …  

Door deze grote verscheidenheid aan vrijwilligersopdrachten is een coherente aanpak noodzakelijk. Als kwalitatieve vrijwilligersorganisatie werken we dagelijks aan de verbinding tussen stad en burger.

Binnen onze organisatie kan de vrijwilliger rekenen op deskundige ondersteuning en stelde daarom een eigen intern vrijwilligersbeleid op. Het beleid reikt handvaten aan diensten voor kwalitatieve omgang met vrijwilligers en stelt het welbevinden van de vrijwilliger voorop. We zorgen voor duidelijke communicatie met onze vrijwilligers, voorzien de nodige verzekeringen en waarderen onze eigen vrijwilligers op gepaste momenten.