Vormingen vrijwilligersorganisaties

Vorming: Talentgericht vrijwilligerswerk voor organisaties

Tijdens deze actieve driedaagse opleiding dompelen we je onder in talentgericht denken, bekijken we diversiteit door een andere bril en verbinden we theorie en praktijk. 

Je zal actief uitgedaagd worden om je vrijwilligerswerking te (her)bekijken in functie van talent, diversiteit en warm onthaal van vrijwilligers.

We focussen op de veelheid aan talenten die schuilen in ieder van ons. Soms raken talenten ondergesneeuwd door verschillende factoren in ons denken en doen. Hoe werven we de talenten als vrijwilliger?  hoe kunnen we onze vrijwilligerswerking versterken door talent in te zetten? Hoe kijken we naar mensen of doelgroepen? Hoe zit dat met vooroordelen? Welke drempels weerhouden ons van met bepaalde potentiële vrijwilligers aan de slag te gaan? Waarom is dat zo? Kunnen we deze drempels wegwerken? 

We gaan in dialoog met mensen uit doelgroepen (anderstaligen, mensen met een beperking, ….). Zij getuigen over hun ervaring en drempels die zij ervaren.

Na de driedaagse heb je een stevige rugzak om verder aan de slag te gaan binnen jouw vrijwilligerswerking of om een gerichte opleidingen te zoeken om je verder in te verdiepen.

Dag 1: Talentdenken voor jezelf, je organisatie en je vrijwilligers

Dag 2: Drempels die vrijwilligers en organisaties ervaren

Dag 3: Interactieve getuigenissen en praktische tips

Door wie?

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Agentschap Integratie en Inburgering,  talentencoach Luk de Wulf en het Vrijwilligerspunt Mechelen begeleiden deze opleiding.

Waar en wanneer?

Reeks: telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.
donderdag 29.09.2022 (wijkzaal Arsenaal)
dinsdag 18.10.2022 (dorpshuis Hombeek)
dinsdag 22.11.2022 (dorpshuis Hombeek) 

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven 


Vorming: Pitch je organisatie

Als je onverwacht de vraag krijgt wat voor vrijwilligerswerk je doet of aanbiedt, wat antwoord jij dan? Hoe jij dit aan anderen voorstelt, maakt je al dan niet tot een goeie ambassadeur van je organisatie. Vaak overvalt het je. En veel tijd voor een antwoord krijg je vaak niet. Het is dus goed om hier vooraf bij stil te staan. Hoe zorg je ervoor dat wat je vertelt, aanslaat bij de ander? Kom het uitzoeken op deze halve dag. Als je met twee komt, kan je het meteen samen inoefenen. Niet verplicht, wel aangeraden.

Door wie?

Deze opleiding wordt begeleid door Kwadraet.

Waar en wanneer?

Vrijdag 28.10.2022, 9.30 - 12.30u, in de bibliotheek Het Predikheren

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven


Coachen van vrijwilligers

In deze vorming ontdekken de vrijwilligerscoaches de essentie van het coachen, proeven ze van een aantal tools, oefenen we onze vaardigheden en inspireren we elkaar.  We vertrekken vanuit de werkvloer zonder teveel aan theorie en gaan we op zoek naar de basics van oplossingsgericht coachen. Tijdens deze vorming worden de vaardigheden en competenties versterkt met bruikbare tools, de rol van een coach benadrukt en vertrekken we vanuit de praktijk, … 

Deze opleiding i.s.m. de personeelsdienst Stad Mechelen is gratis voor max. 16 deelnemers en wordt begeleid door Kwadraet.

De opleiding bestaat uit basisvorming rond de thema’s ‘de essentie van coachen, oplossingsgerichte praktijk en de rol van de coach’ en een terugkommoment:

Waar en wanneer?

dinsdag 27.09.2022 (zaal Clement Van Perck,
dinsdag 11.10.2022 (raadzaal Sociaal Huis)
maandag 14.11.2022 nog te bepalen

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven


Extra module ‘Werken aan talent en waardering’

(Je kan deze vorming ook apart volgen zonder de 3-daagse gevolgd te hebben.) 

Een creatieve maker tovert misschien de origineelste bedankjes uit je mouw. Of een trekker krijgt de collega’s enthousiast voor de zotste zaken. Ambiance verzekerd!  

Tijdens deze opleiding halen we de mosterd vooral bij Luk Dewulf en zijn collega’s.  

We focussen op vragen als: wat is talent? En wat is het verschil met competentie? Dan bekijken we hoe het bij onszelf zit: een sneltest en talentenkaarten geven snel een beeld van het eigen talentenprofiel.  

We onderzoeken in welke contexten we floreren en wat ons kan helpen wanneer we doorschieten in datgene waar we goed in zijn. We maken ruimte om hierover met elkaar te reflecteren in kleine groepjes.  

Daarnaast staan we ook stil bij het geven van waardering. Waardering is meer dan een complimentje geven: je richt je op datgene wat energie geeft en waarvan je groeien kan als mens of als team. Zoals de zonnebloem zich draait naar de zon, zo kan ook jij vanuit een waarderende blik kijken naar collega’s en naar situaties, ook lastige 

Waar en wanneer?

Donderdag 8.12.2022 van 9.30 u. tot 16.30 u. in Het Predikheren (bib) 

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven


Verdiepende vorming: Vrijwilligerswerk als oefenkans Nederlands: waarom wel!?

Een team van geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers, zinvolle activiteiten en veel kansen voor interactie: dat is het ideale recept voor een oefenkans Nederlands!

Veel anderstaligen zoeken naar manieren om de taal te oefenen en tegelijkertijd hun netwerk uit te breiden. Vrijwilligerswerk biedt hier kansen toe en tegelijkertijd is dat een manier voor je organisatie om de vrijwilligerspool uit te breiden. Maar hoe begin je hieraan?

Tijdens deze sessie leer je:

  • Hoe je kan inschatten welk niveau Nederlands nodig is voor een bepaald profiel
  • Hoe je je de stap naar de vrijwilligerswerking van je organisatie laagdrempeliger maakt (werving, communicatie)
  • Wat je kan doen om de inwerking van een anderstalige vrijwilliger te vergemakkelijken

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

Dinsdag 15 november van 9.30 u. tot 12.30 u. (nog te bepalen)

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

  • Als je voor beide verdiepende vormingen (in kader van vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

Inschrijven


Verdiepende vorming: Interculturele communicatie

Communicatie is belangrijk. We communiceren thuis, op het werk, bij familie en vrienden, op reis… Eigenlijk communiceren we constant. De manier waarop hangt vaak af van de persoon of personen waarmee we dit doen. Maar wat als die groep van personen alsmaar diverser wordt?

In deze vorming geven we invulling aan het begrip 'interculturele communicatie'. Daarna bekijken we het mogelijke effect van cultuurverschillen in communicatie concreet aan de hand van praktijkvoor-beelden. We koppelen de theorie aan de huidige en toekomstige professionele uitdagingen van de praktijk en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. We staan ook even stil bij ‘doeltreffend communiceren’ en de hulpmiddelen die er zijn om taaldrempels weg te werken en communicatie te ondersteunen.

Deze vorming heeft als doel om je eigen referentiekader te herkennen en de verschillende strategieën en handvaten die aangereikt worden, te gebruiken in het respectvol en verbindend communiceren met anderstalige vrijwilligers.

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

Dinsdag 15 november van 13.30 u. tot 16.30 u. (nog te bepalen)

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

  • Als je voor beide verdiepende vormingen (in kader van vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

Inschrijven


Andere vormingen?