Vormingen vrijwilligersorganisaties

 •  

Verdiepende vorming: Vrijwilligerswerk als oefenkans Nederlands: waarom wel!?

Een team van geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers, zinvolle activiteiten en veel kansen voor interactie: dat is het ideale recept voor een oefenkans Nederlands!

Veel anderstaligen zoeken naar manieren om de taal te oefenen en tegelijkertijd hun netwerk uit te breiden. Vrijwilligerswerk biedt hier kansen toe en tegelijkertijd is dat een manier voor je organisatie om de vrijwilligerspool uit te breiden. Maar hoe begin je hieraan?

Tijdens deze sessie leer je:

 • Hoe je kan inschatten welk niveau Nederlands nodig is voor een bepaald profiel
 • Hoe je je de stap naar de vrijwilligerswerking van je organisatie laagdrempeliger maakt (werving, communicatie)
 • Wat je kan doen om de inwerking van een anderstalige vrijwilliger te vergemakkelijken

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

 • donderdag 9 juni van 9u30 tot 12u30 (stadhuis Mechelen)

of 

 • dinsdag 15 november van 9u30 tot 12u30 (nog te bepalen)

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

 • Als je voor beide verdiepende vormingen (ikv vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

Inschrijven


Verdiepende vorming: Interculturele communicatie

Communicatie is belangrijk. We communiceren thuis, op het werk, bij familie en vrienden, op reis… Eigenlijk communiceren we constant. De manier waarop hangt vaak af van de persoon of personen waarmee we dit doen. Maar wat als die groep van personen alsmaar diverser wordt?

In deze vorming geven we invulling aan het begrip 'interculturele communicatie'. Daarna bekijken we het mogelijke effect van cultuurverschillen in communicatie concreet aan de hand van praktijkvoor-beelden. We koppelen de theorie aan de huidige en toekomstige professionele uitdagingen van de praktijk en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. We staan ook even stil bij ‘doeltreffend com-municeren’ en de hulpmiddelen die er zijn om taaldrempels weg te werken en communicatie te ondersteunen.

Deze vorming heeft als doel om je eigen referentiekader te herkennen en de verschillende strategieën en handvaten die aangereikt worden, te gebruiken in het respectvol en verbindend communiceren met anderstalige vrijwilligers.

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

 • donderdag 9 juni van 13u30 tot 16u30 (stadhuis Mechelen)

of

 • dinsdag 15 november van 13u30 tot 16u30 (nog te bepalen)

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

 • Als je voor beide verdiepende vormingen (ikv vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

Inschrijven


Vorming: Talentgericht vrijwilligerswerk voor organisaties

Tijdens deze actieve driedaagse opleiding dompelen we je onder in talentgericht denken, bekijken we diversiteit door een andere bril en verbinden we theorie en praktijk. 

Je zal actief uitgedaagd worden om je vrijwilligerswerking te (her)bekijken in functie van talent, diversiteit en warm onthaal van vrijwilligers.

We focussen op de veelheid aan talenten die schuilen in ieder van ons. Soms raken talenten ondergesneeuwd door verschillende factoren in ons denken en doen. Hoe werven we de talenten als vrijwilliger?  hoe kunnen we onze vrijwilligerswerking versterken door talent in te zetten? Hoe kijken we naar mensen of doelgroepen? Hoe zit dat met vooroordelen? Welke drempels weerhouden ons van met bepaalde potentiële vrijwilligers aan de slag te gaan? Waarom is dat zo? Kunnen we deze drempels wegwerken? 

We gaan in dialoog met mensen uit doelgroepen (anderstaligen, mensen met een beperking,….). Zij getuigen over hun ervaring en drempels die zij ervaren.

Na de driedaagse heb je een stevige rugzak om verder aan de slag te gaan binnen jouw vrijwilligerswerking of om een gerichte opleidingen te zoeken om je verder in te verdiepen.

Dag 1: Talentdenken voor jezelf, je organisatie en je vrijwilligers

Dag 2: Drempels die vrijwilligers en organisaties ervaren

Dag 3: Interactieve getuigenissen en praktische tips

Door wie?

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Agentschap Integratie en Inburgering,  talentencoach Luk de Wulf en het Vrijwilligerspunt Mechelen begeleiden deze opleiding.

Waar en wanneer?

 • reeks: do 29.09.2022, di 18.10.2022 en di 22.11.2022 in bibliotheek Het Predikheren

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven 


Vorming: Pitch je organisatie

Als je onverwacht de vraag krijgt wat voor vrijwilligerswerk je doet of aanbiedt, wat antwoord jij dan? Hoe jij dit aan anderen voorstelt, maakt je al dan niet tot een goeie ambassadeur van je organisatie. Vaak overvalt het je. En veel tijd voor een antwoord krijg je vaak niet. Het is dus goed om hier vooraf bij stil te staan. Hoe zorg je ervoor dat wat je vertelt, aanslaat bij de ander? Kom het uitzoeken op deze halve dag. Als je met twee komt, kan je het meteen samen inoefenen. Niet verplicht, wel aangeraden.

Door wie?

Deze opleiding wordt begeleid door Kwadraet.

Waar en wanneer?

 • vr 28.10.2022, 9.30 - 12.30u, locatie nog te bepalen  

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

Inschrijven


Andere vormingen?