dmmds2.jpg

Participatief luik

In een tweede fase binnen het project 'De Mensen Maken de Stad' focussen we op participatie. Het project wil dat alle Mechelaars, ook die met niet-Europese identiteit, meer deelnemen aan activiteiten voor burgers in de stad, maar ook dat ze hun stem laten horen aan het beleid.

Hiervoor gaan we in een eerste fase in dialoog met verschillende culturele verenigingen en zelforganisaties. We onderzoeken welke thema's er leven bij de doelgroep om hier vervolgens concreet mee aan de slag te gaan.

We willen van jou weten hoe jij de stad ziet en wat je anders zou willen, op welke manier jij wil dat jouw stem gehoord wordt.

Wist je dat Mechelen heel wat verenigingen kent waar Mechelaars met verschillende achtergronden terecht kunnen?  Je ontdekt er hier alvast meer over.

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: