Participatief luik

In een tweede fase binnen het project 'De Mensen Maken de Stad' focussen we op participatie. Het project wil dat alle Mechelaars, ook die met niet-Europese identiteit, meer deelnemen aan activiteiten voor burgers in de stad, maar ook dat ze hun stem laten horen aan het beleid.

Hiervoor gingen we in een eerste fase in dialoog met verschillende culturele verenigingen en zelforganisaties. We onderzochten welke thema's er leven bij de doelgroep en gingen hier vervolgens concreet mee aan de slag.

 

Als focus werd uiteindelijk gekozen voor 'participatie aan het vrijetijdsaanbod in Mechelen bij OKAN-jongeren'. (OKAN staat voor OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers.)

 

In samenwerking met Groep Intro werd gezocht naar een antwoord op volgende onderzoeksvragen: Vinden deze jongeren hun weg naar het vrijetijdsaanbod? Welke drempels ervaren ze? Hoe kunnen we deze drempels wegnemen en welke aanbevelingen kunnen we vanuit de doelgroep formuleren naar besturen en vrijetijdsaanbieders?

Ondertussen loopt het traject stilaan ten einde en binnenkort delen we hier dan ook de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.