de-battelarij-koppelbeeld-website.jpg

Ontdek hier alle ideeën

Op deze pagina lees je welke ideeën Battelaars al aanbrachten in het kader van de Battelarij. Op zondag 5 mei 2019 wordt samen bekeken voor welke ideeën draagvlak is in Battel en wie zich graag verder wil engageren.

 

 • Renovatie speelplein Otterstraat (natuurparcours, fietsparcours -12, speelbos, kist met zandspeeltjes, timmerspeeltuin, voetbalgoal, pingpongtafel, peteanquebaan, Kubbveld, bbqplaats,…)
 • Speelplein in de buurt van De Streyp/Pennemeesterstraat (is normaal voorzien bij de heraanleg van het openbaar domein, na de renovatie van sociale woningen)
 • Speelbos (bv in Robbroek, Battelaer,…)
 • Battel Zomert vaker doen of extra activiteiten, bv koken
 • Praatcafé
 • Zomerbar
 • Popupcafé (bv maandelijks met kaarten, spelen,…)
 • Breicafé (bestaat al, elke 3e maandag van de maand in het parochiecafe, organisatie van Femma, maar ook niet-leden zijn welkom)
 • Groot wijkfeest met talent uit eigen wijk
 • Opwaardering Battelkermis
 • Cookido (samenkinderopvang)
 • Babysitplatform (bv op 2800battel.be)
 • Dogsitplatform
 • Battels bier, ook een kinderbier
 • Samen kook –en eetmoment, 1x/maand in de parochiezaal
 • Wijndegustatie
 • Samen brood bakken in de bakoven
 • Volkskeuken
 • Kookclub
 • Heemkundige kring voor Battel
 • Historische wandeling Battel in Beeld met Battelgids
 • Relicten van Baron Empain in de picture zetten
 • Museum outlaws
 • Museum Frans Croes
 • Bescherming van het kerkorgel
 • Muziekcyclus op het kerkorgel doorheen het jaar
 • Leesclub voor volwassenen (Femma Battel heeft al een leesclub)
 • Leesclub voor kinderen
 • Vrij podium voor Battels talent
 • Een festivalleke
 • Groot scherm in de kerk  voor films en sportevents
 • Cinema avond met oude films
 • Kinderkoor
 • Een fanfare
 • Kerstsalon (crea-ateliers voor kinderen)
 • Circus Ronaldo
 • Concert van het strijkersensemble Rosamunda
 • Battel akoestisch (Battelse muzikanten musiceren samen op onlinemuziek)
 • Musical lessen
 • Taalcursussen
 • Zotte stoet (bv om het begin van een activiteit aan te kondigen)
 • Sinte-Mettestoet ook interessant maken voor tieners
 • Iets speciaal doen voor een jarige vereniging
 • Een verrassingsuitstap organiseren
 • Skatemogelijkheden
 • Verpozingsplekken
 • Eiergooien (van de ene kant van de vaart naar de andere)
 • Eierprocessie
 • Fietsschool (voor jong en oud)
 • Loopgroep
 • Yoga/meditatiegroep (binnen of buiten)
 • Voetbalploeg
 • Jeu de boules met pastisboer
 • KUBBtornooi
 • Masterplan voor Battel (kerk, parochiezaal, chiro,…)
 • Polyvalente zaal met goede akoestiek
 • Hondenweide
 • Ondergrondse papiercontainers aan de buurt van de glasbol
 • Sensibiliseringsborden tegen zwerfvuil
 • Blikvangers tussen Battelbrug en Zennegat
 • Sorteerbakken voor ploggers
 • Vuilnisbakken anders inplanten en eventueel bijplaatsen (in overleg met hondeneigenaars)
 • Verkeersveiligheid (globaal plan voor Battel ivm snelheid en circulatie)
 • Verkeersveiligheid (snelheidsbeperkende maatregelen: zone 30 in alle woonstraten, alternerend parkeren, bloembakken,…, weren zwaar verkeer)
 • Fietsstraten
 • Fietsverbinding tussen Dijle en Vaart langs E19
 • Battelbrug Fietsbrug, Brug Battelcomplex voor auto’s
 • Kiss en Ride zones, langs de vaart en E19 (over Jeugdhuis Joppe) en onder de Brug (Hogeweg)
 • Sint-Maartensboom, soort totem waar wijkparades/optochten starten, aangekleed met beeldjes door gemaakt door Battelaars
 • Een plek waar de overschot van bloembollen kunnen geplant worden
 • Een (ecologische) zwemvijver of zwem en zonnebaadplekken aan de Vaart (met redder)
 • Meer bomen in de straten en meer klimplanten aan garages (bv Pennemeesterstraat)
 • Vogelkijkhut aan het overstromingsgebied
 • Info –en documentatiecentrum bij het unieke overstromingsgebied
 • Buurtpark met volkstuintjes, kippenren en hondenweide (bv in de schouwbroekstraat of Battelse bergen/Baron Empainlaan)
 • Samen composteren met compostmeester
 • Samentuinen, samenoogsten en samen eten
 • Battelse bijen, wijkimkers
 • Duurzaamheidsas in Battel
 • Meer (houten) wandelpaden en bankjes in de natuurgebieden
 • Twee rustbanken aan het Zennegat op het uiterste punt 't Dood
 • Zitbank op het hoogste punt van het overstromingsgebied
 • Collectieve opruimactie (bv met verenigingen) + feestmoment achteraf
 • Maandelijks marktje op Arkkade (met lokaal geteelde groenten/of overschotten uit de buurt (te veel aan fruit, noten, groenten, eieren)
 • Groentenkar die aan de school/kippenkraam zou staan op vast moment
 • Gezonde lucht (vuilnisboot ligt er enkel in het weekend), zuiveringsstation, openhaarden en houtkachels
 • Rusthuis
 • Winkel-wandelstraat in de Hogeweg
 • Windmolen voor Battel
 • Eigen Battels energienet
 • Zonnepanelen op dak van grootgebouw (kerk, school, parochiezaal) met samenaankoop/aandelen voor buurtbewoners
 • Geluidspanelen met zonnepanelen
 • Collectief wateropvangsysteem
 • Repaircafé
 • Klusbib of Peerby
 • Uitleendienst van gereedschap of tuimateriaal
 • Infomoment/onthaalmoment voor nieuwe Battelaars
 • ICTdienst aan huis (door bv studenten)
 • Overzicht van Battelverenigingen en activiteiten (cfr www.2800Battel.be)
 • Beter bekendmaken van activiteiten (actief gebruik maken van de bestaande kanalen (website, facebook, hoplr,…)
 • Battelse troeven beter in de verf zetten
 • Bordjes in de straten met uitleg over realisaties of anekdotes
 • Een vrijwilligerspool voor activiteiten
 • Intekenlijst voor activiteiten (vraag en aanbod van vrijwilligers)
 • Een aankondigingsbord voor Battelse activiteiten bv. aan de school
 • Netwerkmoment voor Battelse zelfstandigen
 • Overdekte fietsenstalling (evt betalend voor vaste staanplaats)
 • Massablokken in de parochiezaal (indien voldoende interesse van studenten)
 • Opnieuw basket in Battel

 

Heb je nog een idee?

Was je er niet bij op het brainstrommoment op zondag 17 maart? Of kreeg je ondertussen nog een leuk idee? Dan kan je het alsnog doorgeven via het ideeënformulier. Jouw idee wordt hier toegevoegd en kan ook op zondag 5 mei besproken worden.

Kan je er niet bijzijn op het uitwerkmoment?

Kan je er niet bij zijn op 5 mei en wil je toch graag meewerken aan één of meedere ideeen? Laat het dan weten aan de wijkconsulent.

Meer info

Wijkconsulent Geert Laarmans, 0477 47 13 86, geert.laarmans@mechelen.be

 

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: