Visienota 2020 - 2025

Ondernemen is een van de drie speerpunten in het meerjarenplan 2020 – 2025. Elk speerpunt heeft nu een uitgebreide visienota.

Dit plan kreeg vorm met behulp van heel wat geëngageerde Mechelaars, partners en professionals. Ook de komende jaren blijven we ideeën en ervaringen rond ondernemen uitwisselen.

 

Lees hier de samenvatting

 

Lees hier de volledige tekst