Ondersteuning bekendmaking van activiteiten

De stad Mechelen is een bruisende, hartelijke en dynamische stad. Mechelen wil het sociale leven stimuleren door privé-initiatieven te ondersteunen bij het bekendmaken van deze activiteiten.

Promotie via UiT in Mechelen

De stadsdienst UiT in Mechelen promoot je evenement graag én gratis. Jij hoeft enkel informatie over je activiteit in toe voeren op www.uitdatabank.be. Na een korte controle, verschijnt de informatie op www.uitinmechelen.be én www.uitinvlaanderen.be.

Bekijk de handleiding voor het invoeren van activiteiten op de UiTdatabank.

Evenementen en activiteiten voor kinderen krijgen ook een plekje op de website van Mechelen Kinderstad. Activiteiten van handelaars krijgen dan weer extra aandacht op www.shoppeninmechelen.be.

Affichescherm UiT in Mechelen

Je kan een digitale affiche aanleveren die vertoond wordt op het affichescherm in de inkomhal van UiT In Mechelen. Maak je bestand op aan de hand van volgende specificaties en stuur het door naar uit@mechelen.be.

Promotie via Nieuwe Maan

Als je de info in de UiTdatabank invoert voor de 1ste van de maand vóór de maand waarin je activiteit plaatsvindt, wordt jouw evenement ook opgenomen in de kalender van het stadsmagazine Nieuwe Maan (cursussen, workshops, langlopende activiteiten, kampen en permanente activiteiten worden niet opgenomen). Vindt je activiteit bijvoorbeeld plaats op 17 april, voer die dan ten laatste in voor 1 maart.

En wie weet, krijgt jouw activiteit ook wel een plekje in de digitale nieuwsbrief van UiT in Mechelen.

17 aanplakzuilen

In Mechelen staan 17 informatiezuilen voor affiches. Je kan hiervan gebruikmaken voor het aankondigen van je activiteiten.

Op de affichezuilen mag je vrij aanplakken. Respecteer volgende regels in verband met het aanplakken:

  • De affiches moeten ordelijk aangebracht worden
  • Je mag geen affiche kleven over een andere affiche waarvan het evenement nog moet doorgaan
  • Je mag max. 1 affiche per activiteit per zuil omhoog hangen
  • De affiche mag max. 4 weken hangen (om iedereen de kans te geven)
  • Op de affiche moet nog steeds de verantwoordelijke uitgever staan.
  • De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden en/of teksten bevatten die oproepen tot geweld of discriminatie
  • Formaat: A2 staand of A3 liggend

Elke eerste maandag van de maand worden de zuilen helemaal gereinigd en worden dus alle affiches verwijderd. Als de affiche deze periode moet overbruggen kan je na het schoonmaken opnieuw een affiche aanbrengen. Als de eerste maandag op een feestdag valt, worden de zuilen op de dinsdag erna gereinigd.

Bekijk het reglement. In het reglement staan de locaties van de 20 geplande aanplakzuilen. Momenteel zijn er 17 zuilen geïnstalleerd.

Een overzicht van de locaties van de zuilen:

  Locatie Zone
1 Zandpoortvest aan Bim Centrum
2 Zandpoortvest aan Hogeschool Centrum
3 Stationsplein Centrum
4 School Pitzemburg – Kruidtuin Centrum
5 Veemarkt Centrum
6 Vismarkt Centrum
7 Ganzendries Centrum
8 Wijkhuis kant Hamerstraat 2 Arsenaal
9 Heffen, naast zaal Grétry Leest/Heffen
10 Tervuursesteenweg, Abeelplein – bushalte Mechelen-Zuid
11 Kruisbaan, pleintje aan appartementen Mechelen-Zuid
12 Mechelseweg Hombeek
13 Zennegatvaart Battel
14 Douaneplein – fuifzaal Perron M Nekkerspoel/Muizen
15 Muizen, op dorpsplein Nekkerspoel/Muizen
16 Nekkerspoel Nekkerspoel/Muizen
17 Koning Albertstraat Walem