BEN aanvragen

Om een subsidie aan te vragen voor een BEN, maken jullie eerst de keuze om een éénmalige activiteit te organsieren of een jaarprogramma met minstens 3 activiteiten. Vul nadien het formulier volledig in. 

Opgelet! Wanneer je een activiteit of evenement plant op het openbaar domein, moet je bijkomend een aparte aanvraag indienen via het evenementenloket www.mechelen.be/evenementenloket.