BEN aanvragen

Om een subsidie aan te vragen voor een BEN, maken jullie eerst de keuze om een éénmalige activiteit te organsieren of een jaarprogramma met minstens 3 activiteiten. Vul nadien het formulier volledig in. 

Opgelet! Wanneer je een activiteit of evenement plant op het openbaar domein, moet je bijkomend een aparte aanvraag indienen via het evenementenloket www.mechelen.be/evenementenloket.

Tip! Als BEN-initiatief ben je een feitelijke vereniging. Buren die actief meehelpen tijdens een BEN-activiteit zijn vrijwilligers. Als feitelijke vereniging kan je een gratis verzekering aanvragen voor je vrijwilligers via de volgende link: https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/. Deelnemers aan een BEN-activiteit zijn NIET verzekerd via deze verzekering.