Buurtengagementsnetwerk: veelgestelde vragen

Waaraan moet de activiteit(en)  voldoen?

Alle activiteiten (ook bij een jaarprogramma) moeten voldoen aan de inhoudelijke en praktische voorwaarden  zoals vermeld in artikel 3.

Worden activiteiten met eten en drank gesubsidieerd?

Hou er rekening mee dat activiteiten die louter gefocust zijn op eten en drinken niet aanvaard worden, zelfs al worden hiervoor geen subsidies aangevraagd vb. eetfestijnen, straatfeesten, nieuwjaarsreceptie … ; Wel toegelaten zijn de omkaderingskosten vb. animatie, optredens, workshops … en/of als vanzelfsprekend voor de activiteit vb. aankoop paaseitjes bij paaseieren rapen, aankoop ingrediënten bij een kookworkshop,

Hoe gedetailleerd moet de omschrijving van de activiteit(en) zijn?

Zorg ervoor dat elke activiteit (ook bij meerdere activiteiten bij een jaarprogramma) goed omschreven is.  Vertel duidelijk wat je precies allemaal gaat doen en wie dit allemaal doet.   Hoe meer details des te beter.

Welk drukwerk wordt gesubsidieerd?

Drukwerk voor een jaarprogramma wordt slechts éénmalige toegekend. De organisator moet dus een soort een jaarkalender opmaken.  Als reminder kan je gebruik maken van de sociale media en/of kopie ... Extra drukwerk is wel toegelaten als deze specifiek onderdeel is van een activiteit bv. wandelkaart, fotozoektocht … Het subsidiëren van het drukwerk wordt beperkt om papierverspilling te voorkomen en  om te vermijden dat er steeds hoge kosten worden aangewend voor apart drukwerk terwijl dit beter bestemd is voor de activiteit zelf.

Voor éénmalige activiteiten mag uiteraard het drukwerk wel apart aangevraagd worden.

Mag je 2 dezelfde activiteiten per jaar organiseren vb. dorpskrant, filmavond, buurtfeest … ?

Nee, zoals vermeld in de praktische voorwaarden (art. 3)  zorg je voor variatie in het aanbod.

Welke activiteiten komen sowieso niet in aanmerking voor subsidies?

Activiteiten binnen de reguliere werking van lokale socio-culturele verenigingen, behorend tot een landelijke organisatie vb. Okra, Femma, Samana, Landelijke Gilden …  Ook sportclubs, jeugdverenigingen komen niet in aanmerking tenzij hun activiteit gericht is naar de ganse buurt en/of wijk. Een samenwerking met deze organisaties is wel toegestaan indien het een onderdeel is van een grotere buurtactiviteit.

En activiteiten die sowieso gemakkelijk zelfbedruipend kunnen zijn, komen ook niet in aanmerking vb. kwissen, kaartenavonden/namiddagen, fuiven, bier- of wijnproeverijen …

 

Waar kan ik materiaal ontlenen? 

Als Buurtengegementsnetwerk kan je voordelig materiaal lenen bij de stad. Je kan alle info terugvinden op: https://www.mechelen.be/feestmateriaal-ontlenen en https://www.mechelen.be/uitleendienst 

 

Kan ik een verzekering voor vrijwilligers verkrijgen?

Het vrijwilligerswerk is een dynamische kracht. Om vrijwilligers te waarderen en hen te beschermen biedt de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Regering een gratis vrijwilligersverzekering aan. Feitelijke verenigingen en vzw’s zonder personeel, die vallen onder toepassing van de Vrijwilligerswet kunnen per 12 maanden 1.000 vrijwilligersuren laten verzekeren. VIa deze link kan je een aanvraag doen: https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/