Heffen On Earth

Heffen On Earht was een uitnodiging aan alle inwoners van Heffen om na te denken over hoe ze hun dorp nog aangenamer konden maken. In het najaar van 2019 kwam een groep Heffenaars twee keer samen en dachten ze na over wat ze samen konden doen voor Heffen.

Brainstormmoment in oktober

Tijdens het brainstormmoment in oktober kreeg iedereen de kans om zijn ideeën op tafel te leggen. Een idee voor je eigen straat, voor de mensen uit je buurt of een meteen groot project voor heel Heffen? Alles kon en alles mocht. Er werd gebrainstormd in kleine groepjes, de ideeën werden op post-its geschreven en opgehangen op een groot ideeënbord. Aan het eind van de middag werden alle ideeën toegelicht. Ook na het brainstormmoment konden mensen nog ideeën doorgeven via de website van Stad Mechelen.

Uitwerkmoment in november

In november kwam de groep geëngageerde Heffenaars opnieuw samen. Er werden enkele leuke ideeën uitgepikt die verder uitgewerkt zouden worden. De groep werd verdeeld in kleinere groepjes met mensen die die hun schouders onder hetzelfde project wilden zetten.

Het vervolg

Het doel van Heffen On Earth was om mensen samen te brengen om na te denken over positieve projecten die Heffen kunnen versterken. Heffen On Earth resulteerde in enkele nieuwe projecten die worden opgestart, maar ook enkele bestaande projecten kregen extra aandacht.

Je kan aansluiten bij één van de initiatieven door contact te nemen met het aanspreekpunt dat vermeld wordt bij elk project. Mocht je met een nieuw idee aan de slag willen, neem je best contact met dorpsconsulent Rita Verbergt, rita.verbergt@mechelen.be.

Meer info

Dorpsconsulent Rita Verbergt
T 0477 47 13 81 (tijdens kantooruren)
E rita.verbergt@mechelen.be