Inspiratie en voorbeelden

Op deze pagina kan je alle buurtengagementsnetwerken bekijken die werden goedgekeurd door het stadsbestuur. Bij elk BEN vind je een verslag van de gerealiseerde activiteit met het nodig beeldmateriaal. Deze pagina wordt regelmatig aangepast met nieuwe initiatieven sommige ook gerealiseerd zonder BEN-aanvraag. Hopelijk kunnen deze voorbeelden voor jullie inspirerend werken.