Vrouwelijke straatnamen

In 2020 deed Sofie Lemaire met het CANVAS-programma Meer vrouw op straat een oproep om meer plaatsen te vernoemen naar bijzondere vrouwen uit de Belgische geschiedenis. Hiermee wilde ze het onevenwicht tussen vrouwen en mannen in onze straatnamen rechttrekken.
Sinds februari 2019 stelde ze dit voor aan het publiek zowel op Radio 1, Canvas als online. En ze klopte aan bij stadsbesturen.

Met succes. Zo ligt bijvoorbeeld de Mechelse Dossinkazerne sinds kort op het Irene Spickerplein, naar de Joodse kunstenares die er tijdens de oorlog overleefde dankzij haar schildertalent.

Ook het Mechelse stadsbestuur deed een oproep

Na een vraag op de gemeenteraad van april 2020 deed de Stad via de pers een oproep aan Mechelaars om suggesties van vrouwennamen door te sturen naar het stadsbestuur. Dankzij binnenkomende reacties is de lijst momenteel aangevuld met een 15-tal namen.
De weerhouden vrouwelijke namen hebben allemaal een duidelijke link met de Mechelse geschiedenis. Het stadsbestuur hanteert deze lijst.

Raadpleeg de volledige lijst
 
De ingediende namen zijn van vrouwen van verschillende achtergronden: onderneemsters, kantwerksters, actrices en politica...  

Enkele voorbeelden

  • Eulalie Van Loock was een moeder en een bloemiste met een winkel in de Merodestraat.
  • De naam Fatima werd eveneens gesuggereerd, een veel voorkomende naam bij Mechelaars van vreemde origine, maar deze kan ook verwijzen naar Onze-Lieve-Vrouw van Fátima.
  • Hilda Uytterhoeven, tante van Marc Uytterhoeven
  • Daarnaast de namen van drie heksen die in de 17e eeuw werden gewurgd en daarna verbrand op de Grote Markt wegens hekserij: Marie Everaerts, Cathelijne Janssens en Anna Broothuys.
     

Ook het nieuwe project aan de lus van het op- en afrittencomplex van Mechelen Noord kreeg twee vrouwelijke straatnamen. De Nora Tilleylaan (actrice) en het Gusta Tys-Smetspad (politica).

De vervrouwelijking van straatnamen in Mechelen verloopt in een snel tempo.
Het is fijn dat de Mechelaars meedenken en de lijst helpen aanvullen.

Nog dit
Enkel de namen van belangrijke figuren vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt komen in aanmerking. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.
De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.