img_1820.jpg

CityLab2800

Mechelen is een stad in volle vernieuwing. Door nieuwe technologieën te onderzoeken of na te denken over (ecologische) alternatieven, komt de stad vaak met ‘slimme’ ideeën. Maar vanwaar komen zo’n ideeën? Die krijgen vorm in ons eigen CityLab.

Wat?

CityLab2800 is een soort laboratorium waar burgers, stadsdiensten en externe partners samen brainstormen, om zo tot ‘slimme’ oplossingen te komen voor stedelijke uitdagingen zoals mobiliteit, energie en veiligheid. We zoeken naar nieuwe technologieën en sociale concepten die het wonen en leven van de Mechelaars verbeteren. Zo stond CityLab2800 mee aan de wieg van de ECOkoeriers, fietskoeriers die de gemotoriseerde leveringen binnen de stad vervangen.

Waarom?

Steden staan steeds meer voor uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid en leefbaarheid. Uit een bevraging bleek bijvoorbeeld dat de helft van de Mechelaars zich het voorbije jaar seksueel geïntimideerd voelde op straat. Het is niet zo dat intimidatie hier een groter probleem vormt dan ergens anders in Vlaanderen, maar de stad wil dat cijfer niet negeren. Daarom richtten we het CityLab ‘Nachtraven’ in, om te onderzoeken hoe we met innovatieve technologie en ICT intimidatie de wereld uit kunnen helpen. 

Hoe?

Stadsdiensten kloppen aan bij CityLab2800 wanneer ze voor een uitdaging staan en op zoek zijn naar een vernieuwende oplossing. Voor ‘Nachtraven’ zoekt de dienst Preventie & Veiligheid bijvoorbeeld naar een slimme oplossing voor een veiliger nachtleven. Een van die pistes is gegevens verzamelen door ‘locatie- en emotietracking’: door emoties te registreren en die te linken aan hun locatie, hopen we meer inzichten te verwerven over de plekken waar Mechelse jongeren zich onveilig voelen.

NachtravenNachtraven

Waar?

Je vindt CityLab2800 terug in het Oh!, het ondernemershuis van Mechelen, omringd door tal van beginnende Mechelse initiatieven. De co-creatieve broedplaats staat bekend voor zijn bijzondere samenwerkingen tussen ondernemers met verschillende expertises. Het is een inspirerende plek waar alle betrokken partijen samen tot vernieuwende oplossingen komen voor de uitdagingen waar Mechelen nu en in de toekomst voor staat.