Wetgeving en vrijwilligersbeleid

Intern Vrijwilligersbeleid

Als kwalitatieve vrijwilligersorganisatie werkt Stad Mechelen dagelijks aan de verbinding tussen stad en burger.

Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling bij de uiteenlopende taken die we als stad hebben en de kwalitatieve dienstverlening die we bieden. Het is een bewuste keuze om samen te werken met enthousiaste vrijwilligers, want samen maken we de stad tot een diverse, bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt.

Vrijwilligers worden ingeschakeld in de dagelijkse werking van verschillende stadsdiensten als vb. kringloopkrachten, zwerfvuilvrijwilligers, boekenhulp in de bibliotheek, buddy’s voor leerlingen of nieuwkomers,  … Door deze grote verscheidenheid aan vrijwilligersopdrachten is een coherente aanpak noodzakelijk. 

Binnen onze organisatie kan de vrijwilliger rekenen op deskundige ondersteuning, die werd vastgelegd in een intern vrijwilligersbeleid. Het interne vrijwilligersbeleid reikt handvaten aan diensten voor kwalitatieve omgang met vrijwilligers en stelt het welbevinden van de vrijwilliger voorop. We zorgen voor duidelijke communicatie met onze vrijwilligers, voorzien de nodige verzekeringen en waarderen onze eigen vrijwilligers op gepaste momenten.

Extern vrijwilligersbeleid

Sinds 2022 vaart het Vrijwilligerspunt een vernieuwende en unieke koers met als voornaamste doelstellingen:

Het Vrijwilligerspunt verbindt (kandidaat) vrijwilligers met organisaties.  

 • De Mechelse vrijwilligersvacaturebank;
 • Vrijwilligersbeurs;
 • 4 nieuwsbrieven per jaar;
 • Oriëntatiegesprekken met kandidaatvrijwilligers;
 • …..

Het Vrijwilligerspunt is een informatie-, advies- en ondersteuningspunt voor organisaties, vrijwilligers en kandidaat vrijwilligers. We stellen onze kennis en expertise ter beschikking.

 • Website, www.mechelen.be/vrijwilligerspunt.
 • Contactmogelijkheden: contactformulier, telefonisch, mail, sociale media..,
 • Fysieke afspraakmogelijkheid op een openbare locatie naar keuze;
 • Het organiseren van infomomenten en vormingen;
 • Aanwezig en aanspreekbaar op lokale evenementen
 • ……

Het Vrijwilligerspunt zet zich in om vrijwilligers(werk) zichtbaar te maken, te erkennen en te waarderen en dit gedurende het ganse jaar.

 • Stickeractie “hier blijven vrijwilligers plakken” en “fiere vrijwilliger";
 • Nieuwsbrief vrijwilligerswerk;
 • Vrijwilligersbeurs;
 • Vrijwilligers(werk) in het stadmagazine;
 • Week van de vrijwilliger;
 • Internationale dag van de vrijwilliger;
 • Netwerkmomenten;
 • Facebookpagina
 • ......

Prijs voor de Vrijwilliger

Van 2010 tot 2021 reikte de Stad de prijs voor de vrijwilliger uit. De wedstrijd kent verschillende reglementen, formules en beloningen. De prijs zet organisaties en vrijwilligers eens per jaar in de kijker.

We ervaren dat vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties worstelen met het ‘nomineren’ van een vrijwilliger. Waarom slechts één individu binnen een vrijwilligersteam aanduiden terwijl een heel team of enkelen de erkenning verdienen? 

Organisaties, vzw, verenigingen, clubs,…. werken in verschillende domeinen en sectoren, en voor een specifieke doelgroep. Ze vullen elkaar aan en dragen allemaal bij tot een zorgzame, inclusieve en leefbare stad. De ene hoger ranken doet oneer aan de inzet van anderen. Vrijwilligerswerk is nooit prestatiegericht!

Het voornemen om vrijwilligerswerk te erkennen en te waarderen door middel van een titel-prijs is achterhaald. Daarom sluiten we in 2021 we deze traditie in schoonheid af, en roepen alle vrijwilligers uit tot winnaar.

Wetgeving

Wist je dat ons land sinds 2005 een vrijwilligerswet heeft? Wil je weten wie mag vrijwilligen, waar en hoe dit wettelijk geregeld is? Raadpleeg de pagina, de vrijwilligerswet, van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.