de-battelarij-koppelbeeld-website.jpg

Uitgevoerde projecten

Tijdens De Battelarij werden er heel veel ideeën op tafel gelegd. Sommige ideeën sloten nauw aan bij projecten die al bestonden of waarvoor al stappen gezet werden. Hieronder vind je een overzicht met Battelse initiatieven de momenteel gerealiseerd zijn. Bij elk project vind je contactgegevens of een website. Wil je meer weten over deze projecten of heb je zin om je in te zetten voor een van de projecten? Neem dan zeker contact op.

Breicafé

Het Breicafé Wordt elke derde maandag van de maand in het parochiecafé georganiseerd door Femma Battel, ook niet-leden zijn zeker welkom.

Battels bier 'Den Batteleir'

Dit bier wordt meestal gebrouwen naar aanleiding van een jubileum van een Battelse vereniging (bv 150 jaar school Battel, 70 jaar chiro Battel, 20 jaar jeugdhuis Joppe) Welke vereniging is de volgende? Meer info over het bier bij Geert Laarmans (geert.laarmans@telenet.be).

Samen brood of pizza's bakken

Samen brood of pizza’s bakken in een bakoven. Het kan bij Romina Quadros Perez (cpromina@gmail.com)

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Vanaf dinsdag 11 juni is er een afgebakend stuk in Battel een BIN actief. Alle info op deze pagina.

Leesclub voor volwassenen

Een organisatie van Femma Battel.

Lokale kunstenaars

Tentoonstelling van kunstwerken van lokale kunstenaars gebeurt door Kuroba met de Kunstroute.

Musicallessen

Kinderen kunnen een musicalkamp volgen in het wijkhuis van 12 tot 16 augustus. Vanaf september is er elke woensdagnamiddag musicalles in het wijkhuis. Interesse?  Neem contact met Prema.

Bloembollen planten

Het verzamelen van uitgebloeide bloembollen om in het najaar te planten op openbaar domein (in overleg met de beheerder) of in voortuintjes (in overleg met de eigenaars). Info bij Gijs Buwalda (gijs.buwalda@telenet.be)

Overzicht Battelse verenigingen

Een overzicht van Battelverenigingen en activiteiten vind je op www.2800Battel.be. Alle verenigingen en initiatiefnemers kunnen zelf hun acticviteiten ingeven. Activiteiten kunnen ook bekendgemaakt worden via hoplr/Battel en via facebookgroep 2800Battel.

Renovatie speelplein Otterstraat

De renovatie van het speelplein in de Otterstraat. De jeugddienst organiseerde een eerste bevraging bij de kinderen in april. Een 2e bevraging zal gebeuren tijdens Battel Zomert. Wanneer er voldoende middelen op de begroting worden voorzien, kan de stad in 2020 overgaan tot de uitvoering.

Speelruimte De Streyp/Pennemeesterstraat

De aanleg van een speelruimte in de buurt van De Streyp/Pennemeesterstraat. Deze is normaal opgenomen in het ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein (na de renovatie van sociale woningen).

Opruimactie zwerfvuil

Collectieve opruimactie van zwerfvuil (bv met verenigingen) + feestmoment achteraf. Dit gebeurde op 24 april en op 23 juni. De volgende actie is gepland op zaterdag 21 september 2019 (World Clean Up Day). Info bij Gijs Buwalda (gijs.buwalda@telenet.be) en Romina Quadros Perez (cpromina@gmail.com). 

Zit- en picknickbank op het hoogste punt van het overstromingsgebied

Uitgevoerd in juni.

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: