Uitgevoerde projecten

Tijdens De Battelarij werden er heel veel ideeën op tafel gelegd. Sommige ideeën sloten nauw aan bij projecten die al bestonden of waarvoor al stappen gezet werden. Hieronder vind je een overzicht met Battelse initiatieven de momenteel gerealiseerd zijn. Bij de meeste projecten vind je contactgegevens of een website. Wil je meer weten over deze projecten of heb je zin om je in te zetten voor een van de projecten? Neem dan zeker contact op.

Breicafé

Het Breicafé wordt elke derde maandag van de maand in het parochiecafé georganiseerd door Femma Battel, ook niet-leden zijn zeker welkom.

In café Den Biechtstoel kan je elke vrijdagnamiddag breien en haken.

Battels bier 'Den Batteleir'

Dit bier wordt meestal gebrouwen naar aanleiding van een jubileum van een Battelse vereniging (bv 150 jaar school Battel, 70 jaar chiro Battel, 20 jaar jeugdhuis Joppe), maar je kan het ook proeven tijdens de activiteiten van Battelfoor. In het verleden gebeurde dat door microbrouwerij Den Triest in Tisselt. Ondertussen heeft Battel zijn eigen microbrouwerij in Battelkerk. In Batteliek worden er Battelse bieren, limonades en spirits gebrouwen.

Samen brood of pizza's bakken

Samen brood of pizza’s bakken in een bakoven. Het kan bij Romina Quadros Perez . De eerste keer vond plaats op zondag 27 oktober 2019.

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Vanaf dinsdag 11 juni 2019 is er een afgebakend stuk in Battel een BIN actief. Alle info op deze pagina.

Leesclub voor volwassenen

Een organisatie van Femma Battel.

Lokale kunstenaars

Sinds 2013 wordt er tweejaarlijks een kunstroute uitgewerklt met kunstwerken van lokale kunstenaars door Kuroba. De organisatie breidde ondertussen uit met kunstenaars uit Leest en Heffen.

Musicallessen

Van 12 tot 16 augustus 2019 organiseerde Prema een musicalkamp in het wijkhuis. Interesse in extra workshops of cursussen, zoek medestanders en neem contact met Prema.

Bloembollen planten

Het verzamelen van uitgebloeide bloembollen om in het najaar te planten op openbaar domein (in overleg met de beheerder) of in voortuintjes (in overleg met de eigenaars). Info bij Gijs Buwalda.

Overzicht Battelse verenigingen

Een overzicht van Battelverenigingen en activiteiten vind je op www.2800Battel.be. Alle verenigingen en initiatiefnemers kunnen zelf hun acticviteiten ingeven. Activiteiten kunnen ook bekendgemaakt worden via hoplr/Battel en via facebookgroep 2800Battel.

Renovatie speelplein Otterstraat

De renovatie van het speelpleinen het sportveld in de Otterstraat vonden plaats in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

Speelruimte De Streyp/Pennemeesterstraat

De aanleg van een speelruimte in de buurt van De Streyp/Pennemeesterstraat is  opgenomen in het ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein (na de renovatie van sociale woningen).

Opruimactie zwerfvuil

Jaarlijks worden er meerdere collectieve opruimacties van zwerfvuil ingericht + ontmoetingsmoment achteraf. Vaak op iniatief van Buurtsuper Carrefour Battelsesteenweg in een samenwerking met basisschool De Ark en Battel Proper.  Info bij Gijs Buwalda en Werner Verhoeven.

Zit- en picknickbank op het hoogste punt van het overstromingsgebied

Uitgevoerd in juni 2019.

Fietslessen

3 Battelaars gaven fietsles tijdens de zomervakantie van 2019 elke woensdag en zaterdag van de zomervakentie 2019 aan 3 andere Battelaars. In 2024 worden er opnieuw fietslessen gegeven. Meer info bij Mat Cecel.

Bekendmaking verkooppunten Battelse honing

Dit wordt gecommuniceerd via Hoplr Battel, de facebookpagina 2800 Battel.

Werkgroep Move

De werkgroep MOVE (Mobiliteit en verkeer Battel) zag het levenslicht en werkte verschillende voorstellen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren op enkele heikele punten. Een aantal van deze punten werden ondertussen gerealiseerd. De werkgroep is ondertussen opgegaan in de werkgroep Battels Geraas

Werkgroep geluid en lucht

Ook rond het thema lucht en geluid engageerden verschillende Battelaars zich in een werkgroep, die ondertussen de naam Battels geraas kreeg. Info en interesse bij René Vermeulen.

Zomerbar

Ondertussen vonden er al verschillende zomer/winterbars 'Ter Poorte' plaats in het oude koetshuis van Empain op initiatief van enkele buurtbewoners.

Concert strijkersenemble Rosamundo

De nieuwjaarsreceptie van Team Battel werd in 2020 opgeluisterd door een zeer talrijk bijgewoond concert van Rosamundo.

Wijkwandelingen - onthaalmoment nieuwe Battelaars

In coronaperiode richtte Battel in Beweging een wandeltentoonstelling in Battel in aan de hand van borden met historische foto's en anekdotes. Ook voor de kinderen werden er opdrachten voorzien worden.

Sinds 2022 organiseert de wijkconsulent samen met enkele Battelaars een wijkwandeling voor nieuwe Battelaars tijdens een onthaalmoment.

Heemkundekring Battel

Alle mogelijk geïnteresseerden kwamen op 26 augustus 2019 samen om te bekijken of ze voor mekaar iets kunnen betekenen. Een Heemkundekring is momenteel te hoog gegrepen, maar de organisatie van historische wandelingen is ondertussen wel concreet geworden. Meer info bij de wijkconsulent.

Maandelijks Popupcafé in het parochiecafé

Het café in de parochiezaal van Battel is de ideale plaats om samen te komen. Tijdens deze momenten kunnen er ook verschillende binnenactiviteiten (kaarten, gezelschapsspelen, quiz, …) en buitenactiviteiten (petanque, Kubb,…). Dit werd ondertussen mogelijk gemaakt door de nieuwe beheergroep van oude parochieinfrastructuur, onder de nieuwe naam De Baronie.

Groot wijkfeest met talent uit de wijk - opwaardering Battelkermis - Zotte stoet - Loopwedstrijd

Door de samenwerking van verschillende Battelse verenigingen wordt er sinds 2022 een heus kermisprogramma voorzien tijdens het kermisweekend in augustus. Verschillende ideeën krijgen hier samen vorm onder de noemer Battelfoor.

Relicten van Baron Empain in the picture zetten.

De werkgroep Leeuwin van Battel ijverde voor het behoud en de restauratie van een beeld van een leeuwin met 2 welpen dat teruggevonden werd in de overblijfselen van het kasteeldomein van de baron. Brouwerij Het Anker nam het beeld in eigendom en liet restaureren volgens het origineel ontwerp. Het staat nu aan de ingang van Batteliek, waar iedereen het kan bewonderen.

Beter bekendmaken van activiteiten

Buiten de sociale mediakanalen zoals Hoplr en Facebook, werd ook een actvititeitenkalender toegevoegd aan www.2800battel.be/kalender. Elke Battelaar kan een activiteit toevoegen. De Wijkconsulent verstuurt ook maandelijks een digitale nieuwsbrief met Battelnieuws.

Netwerkmoment voor Battelse zelfstandigen

Op 14 september 2022 vond een eerste netwerkoment plaats voor Battelse zelfstanigen in café Bar On. Meer info bij Werner Verhoeven.