Subsidie klimaatneutrale buurten en circulaire initiatieven

Ben je de slechte berichten rond de klimaatsverandering beu en heb je zin om samen iets positief te doen voor het klimaat, dan is dit je kans.

Mechelen zet zich sinds de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2012 in voor klimaatneutraliteit. Denk maar aan de LED verlichting in de straten, de elektrische wagens van de stad en de samenaankoop huishoudtoestellen.

Nu gaan we echter een stap verder en geven we alle inwoners de kans om mee te bouwen aan een klimaatneutraal en circulair Mechelen via het subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten.

Een energie-lezing, workshop rond circulaire consumptie, samentuinen, een gedeelde kippenren of buurtcompostering, coöperatieve warmtenetten, collectieve renovatie, gedeeld elektrisch voertuig, herstel- of hergebruikinitiatieven ... Het is slechts een greep uit de mogelijke projecten die je met de buurt, je vereniging of vrienden kan ondernemen. Of kijk voor inspiratie bij andere gemeenten.

Maar hoe begin je daar aan?

Type 1

Projecten type 1 zetten vooral in op het verspreiden van informatie over het klimaat en circulaire economie. Denk aan een lezing, informatieavond, beurs, film, ... Deze projecten vraag je ten laatste 6 weken voor het evenement aan met het aanvraagformulier.  Kortom, maximaal 500 euro voor klimaatversterkende projecten. 

Dien een online aanvraag in, ten laatste 6 weken voor de activiteit. Je kan ook het standaardformulier digitaal doorsturen. 

Type 2

Projecten type 2 dragen direct  bij tot een beter klimaat en circulaire consumptie. Denk aan een wijkrenovatie, het delen van een bakfiets, collectieve renovatie, samen elektrisch rijden,buurtcompostering, gedeelde regenwateropvang, voedselcoöperaties en gemeenschappelijke moestuinen, delen van binnen- en buitenruimtes, delen van goederen en gereedschap, herstelinitiatieven, lokale productie. Inspiratie kan je hier vinden. ...

Mechelen klimaatneutraal helpt je op weg met je aanvraag. Niet alleen maken we een subsidie van maximaal 5000 euro per project vrij, we willen ook samen met jou nadenken over wat kan. Deze projecten dragen direct bij tot een beter klimaat. 

Dien een dossier in tegen 31 maart of 30 september en maak Mechelen een stukje Klimaatneutraler.

Meer info

klimaatneutraal@mechelen.be