De Battelarij

De Battelarij was een uitnodiging aan alle inwoners van Battel om na te denken over hoe ze hun wijk nog aangenamer konden maken. In het voorjaar van 2019 kwam een groep Battelaars twee keer samen en dachten ze na over wat ze samen konden doen voor Battel.

Brainstormmoment in maart 2019

Tijdens het brainstormmoment in maart kreeg iedereen de kans om ideeën op tafel te leggen. Een idee voor de eigen straat, voor de mensen uit je buurt of een meteen groot project voor heel Battel? Alles kon en alles mocht. Er werd gebrainstormd in kleine groepjes, de ideeën werden op post-its geschreven en opgehangen op een groot ideeënbord. Aan het eind van de middag werden alle ideeën toegelicht. Ook na het brainstormmoment konden mensen nog ideeën doorgeven via de website van Stad Mechelen.

Uitwerkmoment in mei 2019

In mei kwam de groep geëngageerde Battelaars opnieuw samen. Er werden enkele leuke ideeën uitgepikt die verder uitgewerkt zouden worden. De groep werd verdeeld in kleinere groepjes met mensen die die hun schouders onder hetzelfde project wilden zetten. 

Labo UCLL 

De Battelarij werd in 2021 geselecteerd door de Hogeschool Leuven-Limburg (UCLL) als laboproject voor eindejaarsstudenten.  4-tal studenten gingen aan de slag met de idee van de geleide wijkwandelingen.

Het vervolg

Het doel van De Battelarij was om mensen samen te brengen om na te denken over positieve projecten die Battel kunnen versterken en waartoe Battelaars zelf initiatieven kunnen nemen. De Battelarij resulteerde in enkele nieuwe projecten die werden opgestart, maar ook enkele bestaande projecten kregen extra aandacht. 

Je kan nog steeds aansluiten bij één van de initiatieven door contact te nemen met het aanspreekpunt dat vermeld wordt bij elk project. Mocht je met een nieuw idee aan de slag willen, neem je best contact met wijkconsulent Geert Laarmans, geert.laarmans@mechelen.be. Hij kent mogelijk nog andere Battelaars die eerder al interesse toonden voor jouw idee. Zo kunnen jullie met elkaar in contact komen.

Meer info

Wijkconsulent Geert Laarmans
T 0477 47 13 86
E geert.laarmans@mechelen.be