Vormingen

Hieronder kan je de vormingen raadplegen die het Vrijwilligerspunt Mechelen inricht. 

Heb je een bepaalde vormingsbehoefte? Geef het door aan het Vrijwilligerspunt, we zoeken mee naar een geschikt aanbod.