dmmds2.jpg

De mensen maken de stad

Het project 'De Mensen Maken de Stad' werd opgestart in 2014, toen Mechelen 50 jaar diversiteit vierde met tal van activiteiten. Vijf jaar later is 'De Mensen Maken de Stad' terug en bouwen we verder op het centrale idee:

Het zijn de mensen, hun verhalen en de plekken die ze bezoeken, die de stad maken tot wat ze is. Zonder inwoners en bezoekers is Mechelen als een decor zonder acteurs of als een voetbalstadion zonder spelers.