Vrijwilligers Taal & Onderwijs

Binnen Mechelen zijn er tal van organisaties die zich richten op taallessen en onderwijs aan vluchtelingen en anderstaligen. Vanzelfsprekend zijn ook zij op zoek naar vrijwilligers die daarbij en welgekomen steun kunnen betekenen binnen hun werking.

Wil jij je engageren binnen het taal- en onderwijsnet binnen Mechelen? Bekijk welke de mogelijkheden en de verschillende doelpublieken zijn:

OKAN-scholen TSM en BA Stassart (secundair onderwijs) 

Doelgroep: anderstalige nieuwkomers (12-18 jaar)

Taken vrijwilligers:

 • Arabische tolken tijdens het oudercontact of tijdens de schooluren bij een moeilijke situatie
 • Huiswerkbegeleiding (eventueel bij vrijwilligers thuis zodat ze kunnen beschikken over een PC en internet)
 • Ondersteuning van leerkrachten L.O. bij het leren fietsen, zwemmen, ...
 • Workshops geven om beroepen te leren kennen door mensen die in de praktijk staan
 • Mensen die bereid zijn om naar de klas de komen om een interview af te nemen in het kader van een spreekles
 • Begeleiding van buitenschoolse activiteiten of extra-muros activiteiten
 • Bijles geven (tout-court) vooral bij de analfabeten (lezen)
 • ex-okan leerlingen begeleiden bij hun lessen in het vervolgonderwijs

 

Vrijwilligers die graag één van beide OKAN-scholen willen ondersteunen kunnen contact opnemen met de volgende contactpersonen:

TSM (Technische Scholen Mechelen)  

Middenschool

Onder den Toren 13-14, Mechelen

015 64 69 02

anne.moeyersons@tsmmechelen.be

sigrid.bollens@tsmmechelen.be

BA Stassart:

Busleyden Atheneum - Campus Stassart
Wollemarkt 36
2800 MECHELEN
T 015 28 62 60
E elly.bormans@bastassart.be

 

 

Ligo, Centra voor Basiseducatie                                  

Doelgroep: laaggeletterde, laaggeschoolde anderstalige volwassenen

 

* Ligo werkt met laaggeletterde en dus vaak laaggeschoolde volwassenen die hierdoor aan een langzaam tempo Nederlands leren. De doelgroep bestaat uit gealfabetiseerde anderstaligen (die wel het Latijns schrift beheersen) en analfabeten (die geen enkele kennis hebben van het Latijns schrift).

* De vrijwilliger:

 • biedt assistentie aan de educatieve medewerker van Ligo tijdens de Nederlandse les en hieraan gekoppelde  activiteiten.
 • zet op termijn zelfstandig  talige activiteiten op met de groep. De vrijwilliger geeft zelf aan of hij/zij dit wil. Sowieso gebeurt dit geleidelijk aan en met voorafgaandelijke ondersteuning van de educatieve medewerker.

 

* Ligo vraagt volgende competenties van zijn vrijwilligers:

 • respect voor diversiteit
 • open blik
 • bereidheid om gecoacht te worden
 • kunnen samenwerken
 • GOESTING in de doelgroep waarmee wij werken!

 

Vrijwilligers die graag Ligo  willen ondersteunen kunnen de volgende persoon contacteren:

 • Marjan Vleeracker, 015/431.131, marjan.vleeracker@ligo-regiomechelen.be (educatieve medewerker die het talig aanbod voor cursisten van het asielcentrum begeleidt)
 • Ligo werkt conform een visietekst “werken met vrijwilligers” en zorgt voor vorming, overleg en coaching voor zijn vrijwilligers.

 

Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo

Doelgroep = (hoog)geschoolde anderstalige volwassenen

Wil jij ook vrijwilliger worden?

Welke taken zijn er op het CVO Crescendo voor vrijwilligers?

Op dit moment zetten we vooral vrijwilligers in als sprekers (op de Taalmarkt of Babel) of gesprekspartners (aan een conversatietafel, dinsdag- en donderdagmiddag). Vrijwilligers begeleiden soms ook een uitstap of kunnen een handje helpen in een grote klas of een groep met bijzondere noden (zoals NT2 voor doven en slechthorenden, woensdagavond). Wanneer er binnenkort meer asielzoekers van de opvang naar onze school komen, zullen ook daar helpende handen nodig zijn (overdag).

Wat heb ik zeker nodig om vrijwilliger te worden?

Om bij ons aan de slag te kunnen als vrijwilliger, moet je minstens 18 jaar zijn én heb je een “uittreksel uit het strafregister model 2” (het vroegere “bewijs van goed gedrag en zeden”) nodig. Dat moet je aanvragen bij je gemeente. 

Wat moet ik kunnen om vrijwilligerswerk te doen?

Om te helpen in de opleiding NT2 voor doven en slechthorenden, moet je zelf gebarentaal kunnen.

Voor vrijwilligerswerk in de andere groepen Nederlands, is het vooral belangrijk dat je verzorgd spreekt en openstaat voor ons diverse publiek.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Ja, wij ondertekenen met jou een contract, zodat je ook verzekerd bent.

Kan ik een onkostenvergoeding krijgen?

Helaas kunnen we dat niet voorzien. Wij bieden wel een verrijkende ervaring, onze appreciatie en vooral de dankbaarheid van onze cursisten.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik ingeschreven ben als werkzoekende?

Dat mag, als de RVA je daarvoor toestemming geeft. Let wel: een PWA –statuut kunnen wij niet bieden. Het gaat altijd om onbezoldigd vrijwilligerswerk, dat vrij beperkt is in aantal uren.

Wil je meer weten over de wetgeving, kijk dan hier: www.vlaanderenvrijwilligt.be

Wie contacteer ik als ik vrijwilliger wil worden?

Je mag een e-mail sturen naar leentje.eeckhout@cvo-crescendo.be. Vermeld zeker je telefoonnummer, zodat we je kunnen bellen.

 

Centrum voor volwassenenonderwijs TSM  -  Nieuwe Beggaardenstraat 25 – 2800 Mechelen

Doelgroep: anderstalige leerlingen en (hoog)geschoolde anderstalige volwassenen

 

Aanbod

Omschrijving

Wanneer

Profiel vrijwilliger

NT2-jongeren

Ondersteuning Nederlands  voor ex-OKAN-jongeren  (anderstalige leerlingen) die in het nog moeilijk hebben in het reguliere secundaire onderwijs

Dinsdag van

16 u. tot 18 u.
wekelijks

Iemand die tijdens de lessen mee wil begeleiden, oefeningen mee kan ondersteunen, wil inspringen bij groepsopdrachten of buitenschoolse activiteiten.

Nederlands vlot en helder

Cursus waarbij vooral ingezet wordt op het bijschaven van uitspraak

Dinsdagmiddag van
13 u. tot 15 u.
wekelijks vanaf 12.04

Iemand die de lessen mee wil begeleiden, zodanig dat werken in kleine groepjes mogelijk wordt.

Ontdek je plekje in Mechelen

Buitenschoolse activiteiten, korte uitstappen in en rond Mechelen met als doel stad en cultuur beter te leren kennen.

Bezoek aan de bibliotheek, een filmavond, winkeldag… behoren tot de mogelijkheden.

Woensdag: voor- of namiddag

We zoeken mensen die deze activiteiten samen met een leerkracht willen plannen uitwerken en begeleiden.

Babbelba(a)r
Talencafé

Conversatietafels waarbij anderstaligen met moedertaalsprekers in contact komen en eventueel talenbuddy’s kunnen vinden.

2 a 3 x per schooljaar

We zoeken mensen die de activiteit mee willen voorbereiden, uitwerken en uiteraard op de dag zelf, de gesprekken mee op gang trekken en onderhouden.

CONTACT: Lief Speelman – 0475 36 29 55 – lief.speelman@cvotsm.be