Sebastian Indian Social Projects (SISP) is een kleine Indische NGO,opgericht door Mechelaars Paul en Werner. SISP wil de armste bevolkingsgroep in Zuid-India op een duurzame en structurele manier ondersteunen, ongeacht godsdienst, kaste of sekse. Ze bieden kwalitatief gratis aangepast onderwijs, sociale tewerkstelling, microkredieten en hulp bij materiele en mentale levensbehoeften. Daarbij werken ze samen met plaatselijke hulpverleners en overheden, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven.

In onderstaande video vertelt oprichter Paul Van Gelder over de impact van het coronavirus op hun projecten. 

Momenteel mag SISP dus enkel minimale dienstverlening bieden, in de vorm van:

Thuiszorg

 

 

Levering van maaltijden

 

 

 

Maken van mondmaskers door vrijwilligers