Het coronavirus kent geen grenzen. Dat beseft niemand beter dan wie betrokken is bij een internationaal project. Ook de leden van de Mondiale Raad in Mechelen zijn bezorgd. Zij weten immers dat vooral de armen het eerst en het hevigst zullen getroffen worden door het virus. 

Preventieve maatregelen communiceren is niet evident en praktische maatregelen zoals handen wassen is op sommige plekken in de wereld amper mogelijk. Het is dan ook extra frustrerend dat de quarantainemaatregelen organisaties dwingen om hun fundraisingactiviteiten on hold te zetten. En reizen naar projecten onmogelijk is. 

Mechelen Mondiaal en de Mensen Maken de Stad slaan daarom de handen in elkaar en laten een aantal organisaties vertellen hoe het er in hun projecten in Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika momenteel aan toegaat. Want steun is nu meer dan ooit broodnodig.