Plots speelt gezondheidszorg wereldwijd de hoofdrol. Artsen Zonder Vakantie is actief in vijf Afrikaanse landen - Benin, Burundi, Burkina Faso, DR Congo en Rwanda - en ook deze landen blijven niet gespaard van het coronavirus. 

'Dag na dag groeit het aantal besmette personen en vallen er slachtoffers,' vertellen de medewerkers van AZV. 'De lokale overheden en ziekenhuizen in Afrika nemen maatregelen om de uitbreiding van het coronavirus in te dijken. Maar het gezondheidssysteem is daar niet opgewassen om ernstig zieken te behandelen. Preventieve maatregelen zijn moeilijker te handhaven in een context van armoede. Zowel de toename als de geografische verspreiding van het virus zijn zorgwekkend. En de mogelijkheden om te testen zijn beperkt.'

Acties in de partnerziekenhuizen

'Juist in deze moeilijke tijden schenken wij meer dan ooit aandacht aan onze partnerziekenhuizen, lokale experts en medewerkers in DR Congo, Rwanda, Burundi, Burkina Faso en Benin. We moeten hen maximaal kunnen beschermen opdat ze de zorg kunnen bieden die zovelen nodig hebben.

Op basis van de specifieke noden die onze partnerziekenhuizen identificeren, en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, willen we in de eerste plaats extra middelen bieden voor:

  • handhygiëne (vloeibare zeep, hydroalcoholische handgel …),
  • beschermend materiaal (mondmaskers, bril, handschoenen, schorten …) en benodigdheden voor het ontsmetten van instrumenten en lokalen (chloor- en alcoholoplossingen …),
  • materiaal voor de opvang en zuurstoftoediening aan de patiënten in de partnerziekenhuizen die daarvoor onze hulp inroepen (zoals in Houndé, Burkina Faso).

Naast het aanvullen van deze tekorten, steunen wij in Oost-Congo en in Burundi ook het noodplan van de regering, door:

  • Het trainen van zorgverleners op het gebied van casusdefinitie, meldingsproces, opvolging contacte … Deze training wordt o.a. verzorgd door de WHO en Artsen Zonder Vakantie zal instaan voor de financiering.
  • Het trainen van snelle interventieteams. Ook deze training wordt gegeven door de WHO, eveneens met financiering van Artsen Zonder Vakantie.
  • Het leveren van essentiële preventie- en beschermingsapparatuur.

Door het bijsturen van onze activiteiten willen we de medische hulpverlening en de gezondheidszorg in moeilijke omstandigheden maximaal ondersteunen.'