Workshop basishouding Buddy

Over de opleiding

De verwachtingen t.a.v. de Buddy zijn soms hooggespannen. Een Buddy is geen hulpverlener.

Het is een rol en positie waarin je (als Buddy) wordt uitgedaagd om te balanceren tussen je eigen tempo en die van de persoon die je ondersteunt.

Want :

 • Je gelooft in de eigen kracht van mensen, maar weet niet altijd hoe te reageren bij moeilijke en soms confronterende situaties. Je wilt misschien al eens ingrijpen om snel tot verbetering te komen.
 • Je ziet zelf de “ideale weg”, maar de persoon die je ondersteunt, heeft een andere visie en/of tempo.
 • Je voelt soms de behoefte om over te nemen of veel te adviseren, … wat de persoon die wordt ondersteund, kan ervaren als bemoeienis of zelfs controle.

In deze workshop, gespreid over 2 dagdelen (een voor – en / of een namiddag) vertrekken we vanuit praktijksituaties.

 •  We focussen op de verschillen in de leefwerelden van de Buddy en persoon die ondersteund wordt.
 • We staan stil bij het thema: “vertrouwensband en betrouwbaarheid”.
 • We oefenen om krachtgericht te kijken en vertalen dit concreet in het werken met specifieke situaties.
 • We leren verschillende brillen opzetten.
 • We leren van elkaar hoe om te gaan met eventuele verwachtingsdruk.
 • We staan stil bij de basishouding van een Buddy (hoe een gelijkwaardige houding in de praktijk brengen),  met aandacht voor knelpunten en valkuilen.
 • We oefenen de principes voor een krachtgerichte dialoog.

We werken op maat van de groep, het proces, het delen van de ervaringen/deskundigheid van de  deelnemers. De workshop wordt gratis door de stad Mechelen aangeboden samen met Bind-Kracht (Karel de Grote Hogeschool).

Doelgroep van de workshop

Voor mensen die graag als Buddy aan de slag willen gaan of al als Buddy werkzaam zijn. Een Buddy is een vrijwilliger (steunfiguur) die op een informele manier en via een 1-op-1 contact een duwtje in de rug geeft aan een persoon in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Schrijf je in

 • Datum: dinsdag 29.11 (van 9 tot 13u) en vrijdag 9.12 (van 11 tot 14u)
 • Locatie Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, Mechelen (1e verdieping, raadzaal). Aanmelden via het onthaal.
 • Inschrijvingen zijn afgesloten!