Wijkcompost Guldendal

Wijkcompost Guldendal

Eind mei werd er gestart met het project Wijkcompost Guldendal. Over de looptijd van enkele weken werden de compostbakken aangekocht en geïnstalleerd, deksels gemaakt uit recuperatiehout, het nodige materiaal zoals een riek aangekocht en informatieborden aangebracht. Ondertussen zijn de compostbakken succesvol in gebruik. Ze zijn eenvoudig bereikbaar langs het publieke pad aan de appartementen in de Goudleerstraat. Naast het keuken- en groenafval van de verschillende deelnemers zal ook het snoeiafval van de gemeenschappelijke tuin van deze appartementen in de wijkcompost verwerkt worden.

Om alle deelnemers te informeren over het correcte gebruik van de wijkcompost werd er op zaterdag 25 juli een workshop georganiseerd. In het Tivolipark kregen we de nodige uitleg van een Mechelse compostmeester. Verder wordt er informatie uitgewisseld per mail en werden informatiepanelen van de stad Mechelen aangebracht op de bakken zelf.

Omwille van de coronacrisis liep het project enige vertraging op. Er kon pas gestart worden na de versoepeling van de maatregelen. Om alles veilig te laten verlopen werd de opbouw van de bakken stapsgewijs door afzonderlijke gezinsbubbels uitgevoerd, tijdens de workshop in open lucht werden mondmaskers gedragen en bij het gebruik van de bakken wordt voldoende afstand gehouden.

Het aantal deelnemers is ondertussen gestegen van negen gezinnen (ten tijde van de BEN-aanvraag) naar veertien. Hiermee is de maximumcapaciteit van het systeem van vijftien gezinnen bijna bereikt. Om de buurt te informeren over de nieuwe wijkcompost werd een kleine flyer in de brievenbussen gestoken. Hierbij werd prioriteit gegeven aan buurtbewoners zonder private tuin.

Met de installatie van deze wijkcompost hopen we voor een lange termijn een duurzaam systeem te voorzien waardoor deelnemers hun keuken- en groenafval lokaal kunnen verwerken.