Toegankelijk vrijwilligerswerk voor anderstalige nieuwkomers

Vrijwilligerswerk is voor mensen die nieuw zijn in België een ideale manier om te participeren aan de samenleving, actief bezig te zijn, mensen te leren kennen, ervaring op te doen en Nederlands te oefenen. Veel organisaties zijn op zoek naar extra vrijwilligers, en vaak ook naar meer diversiteit in hun vrijwilligersbestanden.

Ideale match, zou je denken! Toch vinden beide partijen elkaar (nog) niet altijd, en staan wederzijdse drempels een echte (duurzame) samenwerking in de weg.

In deze interactieve vorming brengt Refu Interim ervaringen en getuigenissen, en geven ze concrete tips and tricks mee waar je in de praktijk mee aan de slag kan. 

  • Waarom willen anderstalige nieuwkomers vrijwilligerswerk doen?
  • Hoe kunnen we hier ons aanbod op afstemmen?
  • Hoe kunnen we geïnteresseerde vrijwilligers bereiken en hen het beste informeren? 
  • Hoe zorgen we voor een goede match? 
  • Welk soort vrijwilligerswerk is interessant? 
  • Met welke drempels moeten we rekening houden en hoe kunnen we ze verlagen? 
  • Hoe zorgen we ervoor dat er een duurzame samenwerking ontstaat? 
  • Wie kan vrijwilligerswerk doen en wie niet? 
  • Wanneer loopt het soms mis? 

Door wie?

Deze opleiding wordt begeleid door Refu Interim vzw.

Als sociale organisatie zoekt Refu Interim vzw vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. 

Wanneer en waar?

Woensdag 30 november 2022, 9.30 - 12.30u

Sociaal Huis (Raadzaal - 1e verdieping) - Lange schipstraat 27, Mechelen

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

INSCHRIJVEN