Vrijwilligerswerk als oefenkans Nederlands: waarom wel!?

Een team van geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers, zinvolle activiteiten en veel kansen voor interactie: dat is het ideale recept voor een oefenkans Nederlands!

Veel anderstaligen zoeken naar manieren om de taal te oefenen en tegelijkertijd hun netwerk uit te breiden. Vrijwilligerswerk biedt hier kansen toe en tegelijkertijd is dat een manier voor je organisatie om de vrijwilligerspool uit te breiden. Maar hoe begin je hieraan?

Tijdens deze sessie leer je:

  • Hoe je kan inschatten welk niveau Nederlands nodig is voor een bepaald profiel
  • Hoe je je de stap naar de vrijwilligerswerking van je organisatie laagdrempeliger maakt (werving, communicatie)
  • Wat je kan doen om de inwerking van een anderstalige vrijwilliger te vergemakkelijken

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

Dinsdag 15 november van 9.30 u. tot 12.30 u.

Huis van de Mechelaar ( Zaal Wollebrandt 2.14 (2de verdieping) -  Reuzenstraat 1, Mechelen. 

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

  • Als je voor beide verdiepende vormingen (in kader van vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

INSCHRIJVEN