Rondom 't Veer - Jaarprogramma : Buurtfeest

Het buurtfeest met BBQ vond plaats op zondag 4 september 2022 op de binnenplaats van het Scheppersinstituut. Aanvang: 12u. Einde: 18u.
Voor het eerst kon gebruik gemaakt worden van de accommodatie van Scheppers. Dit was vanzelfsprekend een enorme verbetering! Naast stoelen en tafels kon ook gebruik gemaakt worden van de grootkeuken.
Opbouw: zondagvoormiddag. Afbraak: zondag in de vooravond

De aankondiging van de buurtbarbecue is gebeurd op de algemene flyer en door digitale nieuwsflitsen. Bovendien werd aan elke deur aangebeld, én werd iedereen persoonlijk uitgenodigd om naar de barbecue te komen.
De inschrijvingen met de barbecuekeuze verliep overwegend digitaal. Op enkele uitzonderingen na (voornamelijk de gepensioneerde bewoners van het Hof van Villers) maakte iedereen gebruik van de online reserveringstool.

Het buurtfeest was een zeer groot succes. Met 164 aanwezigen bereikten we met deze activiteit een record in het 12-jarig bestaan. Bovendien was de spreiding over de buurt merkelijk beter dan vroeger. Er was ook een grote aanwezigheid uit het Hof van Villers (seniorenresidentie in de buurt).

Om de buren op de activiteit te houden was er gezorgd voor randanimatie. (Muziekoptreden van Gusto.) Dit werd gesmaakt.
Het mooie weer zorgde ervoor dat de buren met elkaar contacten legden en lang bleven.

BESLUIT

Dit was een bijzonder gelukte activiteit! De opkomst toont aan dat er duidelijke nood was aan dit buurtfeest waarbij buren elkaar leren kennen.