Kwak-tentoonstelling te Leest

De Kwak-tentoonstelling die jaarlijks met Posse Leest georganiseerd wordt : toegankelijk toonmoment van de werken van 5 kunstenaars tijdens de paasdagen.  Door de prachtige locatie in het dorpshuis wordt het elk jaar een aangename rustige kwaliteitsvolle  tentoonstelling .

Elke kunstenaar brengt een nieuwe, recente selectie van zijn werken mee en dan maken we hiermee een evenwichtig geheel. Er komen verschillende kunstvormen aan bod : schilderen, keramiek, fotografie, digitale kunst en vroeger dus ook al mode en video. Wij staan voor alles open.

Er wordt  geen algemeen thema opgelegd, maar elke kunstenaar werkt rond zijn eigen gedachtengoed vermits vrijheid in het creëren dikwijls de beste resultaten oplevert.

Het was dit jaar inderdaad opnieuw een succesvolle actiiteit.  We openden met een vernissage waarop een 60-tal mensen aanwezig waren. De volgende dagen was er ook veel belangstelling dus kijken we er met voldoening op terug. De werken , keramiek schilderijen foto’s en juwelen waren verdeeld over de drie lokalen .