Team Thomas Karmelietentuin

Team Thomas is een platform van probleemoplossers voor buurtgebonden uitdagingen. Studenten van verschillende opleidingen van Thomas More hogeschool participeren in een co-creatief proces, samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden van buurten rond een campus van Thomas More.  De deelnemende studenten ervaren zo op een tastbare en concrete manier vaardigheden zoals creativiteit en ondernemingszin, interdisciplinair samenwerken, duurzaam, globaal en ethisch bewustzijn. Als proefproject voor het onderzoek naar de goede werking van de Team Thomas aanpak werd gekozen voor de Karmelietentuin. 

Team Thomas Karmelietentuin werkt samen met Stad Mechelen (Dienst Sociale Preventie en Dienst Sociale Cohesie) en met het Buurtparlement van Heihoek. De ambitie is om een groep geëngageerde mensen uit de buurt bij elkaar te brengen om samen na te denken over duurzame oplossingen voor de uitdagingen van de Karmelietentuin. Filip Burgelman zal samen met enkele studenten die groep begeleiden in een traject waarbij “community co creatie” centraal staat.

We hopen daarmee niet alleen tot innovatieve en bruikbare oplossingen te komen voor de tuin, maar met het project ook meer kennismaking, verbinding en wederzijds begrip te genereren. Om het project en de bedoelingen en verwachtingen verder toe te lichten, organiseerden we een digitaal informatiemoment op donderdagavond 2 december 2021.

We geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.Wil jij deelnemen aan een co-creatief traject op zoek naar oplossingsstrategiën voor de Karmelietentuin, je buren beter leren kennen, mee zorgen voor een sterke sociale cohesie in Heihoek? Geef je interesse door aan de contactpersonen.