Jaarprogramma Rondom 't Veer - Activiteit 1 'Pop-up-café'

Het pop up café vond plaats op zaterdagnamiddag 30 april in de Dobbelhuizen tussen de nummers 32 en 44. Het startte om 14u en het eindigde om 17u.

Het pop up café werd bezocht door een 60-tal personen. Rekening houdend met het koude weer was dit een succes. Het weer liet immers niet toe om lange tijd stil te zitten.
Tegenvaller was ook dat we hoopten dat alle appartementen in het nieuwe complex Waterkant in gebruik zouden zijn genomen, dit was door vertraging in de werken evenwel niet het geval. Er waren slechts enkele nieuwe bewoners. We waren er ook niet in geslaagd de (email)adressen van de toekomstige bewoners van de Waterkant te krijgen.
Positief was dat er bewoners van de Drabstraat, de Melaan en de Plankstraat aanwezig waren.

De doelstelling was om na corona de buren elkaar opnieuw te laten ontmoeten. Dit is zeker gelukt. 

Deze laagdrempelige activiteit, die weinig voorbereiding en nazorg vraagt, heeft bereik wat mogelijk was, zeker wanneer er rekening gehouden wordt met:

  • de minder goede weersomstandigheden
  • het beperkt aantal nieuwe bewoners in de Waterkant op 30 april

De activiteit krijgt een vervolg in het pop up café van 25 juni.