Interculturele communicatie

Communicatie is belangrijk. We communiceren thuis, op het werk, bij familie en vrienden, op reis… Eigenlijk communiceren we constant. De manier waarop hangt vaak af van de persoon of personen waarmee we dit doen. Maar wat als die groep van personen alsmaar diverser wordt?

In deze vorming geven we invulling aan het begrip 'interculturele communicatie'. Daarna bekijken we het mogelijke effect van cultuurverschillen in communicatie concreet aan de hand van praktijkvoor-beelden. We koppelen de theorie aan de huidige en toekomstige professionele uitdagingen van de praktijk en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. We staan ook even stil bij ‘doeltreffend communiceren’ en de hulpmiddelen die er zijn om taaldrempels weg te werken en communicatie te ondersteunen.

Deze vorming heeft als doel om je eigen referentiekader te herkennen en de verschillende strategieën en handvaten die aangereikt worden, te gebruiken in het respectvol en verbindend communiceren met anderstalige vrijwilligers.

Door wie?

Agentschap Integratie en Inburgering

Waar en wanneer?

Dinsdag 15 november van 13.30 u. tot 16.30 u. 

Huis van de Mechelaar ( Zaal Wollebrandt 2.14 (2de verdieping) -  Reuzenstraat 1, Mechelen. 

Inschrijven? 

Mechelse organisaties die werken met vrijwilligers (volgens de vrijwilligerswet of het Vlaams decreet vrijwilligerswet) kunnen deelnemen. 

Het aanbod is gratis, maar we vragen uitdrukkelijk het engagement om bij inschrijving effectief deel te nemen. We willen alle organisaties de kans geven om deel te nemen. Bespreek wie het best geplaatst is om jouw organisatie te vertegenwoordigen.

  • Als je voor beide verdiepende vormingen (in kader van vrijwilligerswerk voor anderstaligen) inschrijft op dezelfde dag, bieden we je een netwerkmoment met lunch aan.  

INSCHRIJVEN