Het Buurtparlement Heihoek organiseerde een filmavond met de steun van stad Mechelen (BEN).  Deze activiteit vond plaats op zaterdag 23 juli 2022 tussen 20u45 en 23u00 in de Pastorij van mARTa (Adegemstraat 93 - 2800 Mechelen).Er waren 23 toeschouwers, waarvan 18 uit de wijk Heihoek.

De filmavond Heihoek was een activiteit waarbij Het Buurtparlement een laagdrempelige en bescheiden filmvertoning organiseert met focus op de wijk Heihoek.

*Laagdrempelig: Zowel voor toeschouwer als Buurtparlement. Voor de toeschouwer was dit enerzijds zo dat de activiteit zich in de wijk Heihoek bevond (Pastorij - Adegemstraat 93) en dat ze betaalbaar was (1 euro). Anderzijds hield dit voor Het Buurtparlement in dat er zo weinig mogelijk extern materiaal diende gehuurd te worden (eigen beamer, blu-ray speler en soundbar) en dat de kostprijs/auteursrechten per filmvertoning tot een minimum werd herleid (+-110 euro voor Bevrijdingsfilms en +- 100 euro Sabam voor muziek voor/na film).

*Bescheiden: Beperkt aantal toeschouwers toegelaten (max. 50 toeschouwers) wegens praktische redenen (hoge huurprijs degelijk/outdoor projectiemateriaal, omvang locatie en organisatorische beheersbaarheid).

Door het vertonen van films kan men als Parlement mee het kader scheppen om saamhorigheid te stimuleren. Voor en na de film waren/bleven er al enkele toeschouwers (+-10) aanwezig voor bij- of na te praten. Maar de deelnemers aan de activiteit konden zelf kiezen of ze langer bleven hangen na de film of niet.

Er werd ook gevraagd voor feedback direct na de film.

Zo leende de locatie volgens enkele toeschouwers zich goed voor het vertonen van films door de hoge plafonds. Het scherm mocht zelfs nog een 15 à 20 cm hoger staan.

Een bijkomend experiment was de manier waarop wijkbewoners van Heihoek de film voor deze Filmavond konden kiezen. Zo konden bewoners kiezen uit vier vooraf geselecteerde Films - Persepolis, L’enfant, Blinded By The Light en The Lunchbox (die laatste is uiteindelijk vertoond). Hun keuze kon doorgestuurd worden naar het mailadres van Het Buurtparlement (buurtparlementheihoek@outlook.com) en er was ook een mogelijkheid om fysiek te stemmen via de Keeting in de Kroonstraat.

 

Het voortraject of de keuze van film voor deze vertoning was charmant maar vergde veel improvisatie en er was weinig beschikbare tijd. Onder andere de tekst van de filmflyer was daardoor op sommige plaatsen nauwelijks leesbaar en ook de kostprijs van deze flyers lag hoger dan eerst gedacht.

 

Meer samenwerking met de anderen leden van Het Buurtparlement en tijd kan al zeker dit voortraject beter tot zijn recht doen komen.