Wie is Paul Van Bets?

Paul woont al zijn hele leven in Mechelen.

Paul vertelt over:

De Twaalf-Apostelenstraat

"Als kind nam mijn vader me regelmatig mee op stap in Mechelen. Daardoor leerde ik niet alleen mijn stad goed kennen maar kreeg ik ook interesse in haar rijke geschiedenis.

Een plek die me als kind bijzonder fascineerde, was het Folkloremuseum in de Twaalf-Apostelenstraat in het Begijnhof.

Naast een apotheek uit de jaren 'stillekes' was daar ook een échte vogelpik. Anders dan nu gebeurde dat vroeger met een grote houten vogel, bengelend aan een touw dat vastzat aan de zoldering. In de snavel zat een loszittend pijltje. 

De kunst bestond erin om de vogel richting het bord te zwieren en zo proberen in de roos te schieten. Menig keer heb ik mijn vader 'de oren van zijne kop gezaagd' om nog eens vogelpik te kunnen spelen.

Intussen is het Folkloremuseum al lang verdwenen maar de herinnering is gebleven. Naast plezierige momenten leerde ik er waarom wij vandaag nog steeds over vogelpik spreken, al is de vogel zelf al lang gaan vliegen."

#begijnhof #vogelpik #nostalgie