Geloof tijdens de coronacrisis

De coronacrisis en de bijhorende maatregelen vallen in een periode die belangrijk is voor heel wat gelovigen. Hieronder laten we Mechelaars uit verschillende geloofsgemeenschappen aan het woord. Ze vertellen hoe zij hun religie, levensbeschouwing en belangrijke momenten als Pasen of Ramadan beleven. 

Ook belangrijke momenten in het leven, zoals een geboorte of afscheid van een geliefde, beleven we in deze periode noodgedwongen op een andere manier.