Pier en Straathoekwerk Mechelen

Pier zorgt voor muzikaal straathoekwerk

Pier de Kock is theatermaker. Hij schrijft, regisseert en speelt toneel. Sociaal engagement zit diep in hem geworteld. Hij richtte dan ook theatergezelschap 'Het Hof van Savooien' op. De acteurs in dit gezelschap zijn veelal mensen die het moeilijk hebben en soms in armoede leven. 

'Vanuit mijn ervaring en engagement weet ik hoe eenzaamheid kan doorwegen,' vertelt Pier. 'Ik meldde me daarom aan als vrijwilliger om iets te doen met muziek, poëzie, zang, tekst ... Zo kwam er uiteindelijk een samenwerking met straathoekwerkers Vincent, Laurens en Jan uit de bus. 

Op dinsdag 7 april verzorgden we onze eerste straatconcertjes, in de Varkensstraat en de Lange Heergracht. Eén gitaar, een zanger en de nodige techniek. Enkele stadswachten en straathoekwerkers zagen erop toe dat alles goed verliep.

We speelden voor zo'n dertig luisteraars. Sommigen stonden of zaten op ruime afstand op de grond, anderen keken toe vanop hun balkon. Mensen zwaaiden naar elkaar, ze lachten en genoten. Onverstoord zongen we, op een ongewone plek.

Het respect vanuit het publiek was voelbaar. Twee tranen liepen over de wang van een ontroerde en fiere moeder. 

Op 14 april waren we opnieuw op stap met de straathoekwerkers. De muziek troostte deze keer de Korte Schipstraat en de Sinte-Mettetuin. Astrid en Joke streelden met hun violen de ramen en deuren, straatstenen en muren. Hun integer repertoire verwarmde iedereen. Toen ze ‘Ik hou van u‘ speelden, kreeg iedereen goesting om het uit volle borst mee te brullen. Maar dat deden we in deze coronatijden dus niet. Er werd zachtjes mee geneuried en velen wiegden mee achter hun raam. Plots verscheen er een papier aan het raam. VERJAARDAG. Het was waarschijnlijk de eerste keer dat Martine op haar verjaardag een liveconcert kreeg aangeboden. Hoe schoon kan toeval zijn. Alhoewel. Muziek verbindt altijd. Plots verscheen er een tweede papier aan een ander raam, een verdiep hoger. BEDANKT!"

> Lees het volgende verhaal