Buurtfeest Vennecourtlaan

Eindelijk was het weer zo ver en na de mooie, lange zomer van 2022 konden we met de buurt weer samenkomen voor ons jaarlijkse buurtfeest. We starten er om 10 uur al aan op een zonnige zondagmorgen en samen met de vaste kern medewerkers kwamen zo als gebruikelijk een tiental bereidwillige buren opdagen om alles in gereedheid te brengen voor de start van het buurtfeest dat vanaf 12u begint. Het opzetten van de tenten en het plaatsen van alle stoelen en tafels zorgt al meteen voor een leuke sfeer! Met de steun van de Stad konden we investeren in enkele duurzame tafellakens, in plaats van telkens opnieuw papieren rollen te moeten aankopen. De feesttafel was daardoor nog gezelliger dan anders!

Ook dit jaar waren er enkele nieuwe buren in onze straat komen wonen en die konden dan ook meteen kennismaken met de oude getrouwen van de wijk en dat zorgde direct voor geanimeerde gesprekken. Zoals altijd is dat meteen de belangrijkste bedoeling van het jaarlijkse buurtfeest: buren samenbrengen om met elkaar kennis te maken en aandacht te hebben voor wat er leeft in de straat. Uit de vele reacties die we konden opmerken, is dat een belangrijk gegeven voor zowel jonge als oudere buren.

Om die gesprekken mee op gang te trekken hadden we dit jaar een eenvoudig “Buren Bingo Spel” gemaakt en aan de buren voorgesteld. Een bingo wordt normaal gespeeld met een rasterkaart waar je horizontaal of verticaal de juiste nummertjes moet krijgen om te winnen. Maar in ons spel hebben we de traditionele nummertjes in het raster vervangen door eenvoudige vragen over buurtbewoners zo als:

  • Wie in de buurt heeft 5 kinderen?
  • Welke hier aanwezige buur heeft de grootste schoenmaat?
  • Welke is de oudste aanwezige buur?
  • Enzovoort…

Die vragen staan dus in een raster en wie het eerst een verticale of horizontale lijn correct kon invullen kreeg een kleine attentie aangeboden. Het opzet is eenvoudig, maar zorgde er vooral voor dat heel wat buren de vragen moesten doorgeven aan anderen die misschien wel een antwoord wisten. Bovendien was dat de start voor heel wat leuke verhalen en discussies bij de anciens over “vroeger” en wie nu al dan niet de oudste bewoner was, wie er ooit eerst een huis bouwde in de wijk, enzovoort. Meteen werden de “newbie” straatbewoners mee betrokken in die verhalen.

Uiteraard was er ook aandacht voor de jongsten en allerkleinsten van de straat. We spraken enkele jonge gasten aan die van uit hun ervaring in de Chiro een spel bedachten om alle kinderen samen te laten spelen. Ze noemden dat het “Grote Vennecourtspel”. Met stoepkrijt werd in de straat een circuit uitgetekend met onderweg allerlei opdrachtjes en vragenspelletjes. De jonge gasten konden dan met fiets, autoped, step of driewieler om ter snelste het spel af rennen. Ondertussen konden hun ouders gezellig bijkletsen over het einde van de vakantie en de start van het nieuwe schooljaar.

Dat het jaarlijkse buurtfeest na vele jaren nog altijd springlevend is en beantwoordt aan een vraag van de buurt, bewijst eens te meer de goede opkomst van de buurt. Ook nu weer daagden meer dan 70 bewoners op voor deze geslaagde editie.

In het enthousiasme werden tijdens het buurtfeest al afspraken gemaakt voor het organiseren van een Driekoningendrink in januari 2023. Enkele buurtbewoners stelden alvast voor om mee in te staan voor de organisatie.

De steun van de Stad zorgt er voor dat we dit jaarlijkse buurtfeest kunnen blijven doen en dat de initiatiefnemers hiervoor een blijvend engagement nemen, wat de buurt zeer apprecieert en wat een meerwaarde blijkt voor vele bewoners. Het feest ging nog laat door…en we kijken al uit naar onze volgende editie!