Buurtfeest Vennecourtlaan

Vanaf 10 uur werd er door de buurt samengekomen om alles in gereedheid te brengen voor het buurtfeest dat vanaf 12u zou beginnen. Naast de vaste kern van 6 leden van de organisatie kwamen er nog een 8-tal buren opdagen om alles mee klaar te zetten: tenten opzetten, tafels en stoelen klaarzetten voor de ontvangst van de rest van de buurt.

De bedoeling van het buurtfeest was om zoveel mogelijk mensen terug betrokken te krijgen bij wat er leeft in onze straat, na een pauze van 2 jaar door Corona. Er zijn enkele nieuwe gezinnen komen wonen in onze straat en om die mensen te laten kennis maken met hun nieuwe buren is een buurtfeest een uitstekende gelegenheid. Dit bleek ook uit de verschillende reacties die we later konden oppikken.

Nieuwe gezinnen betekent ook vaak jonge kinderen en dus hebben we daar extra aandacht aan besteed. Eén van de nabije buren stelde zijn tuin ter beschikking als extra speelplaats voor de allerkleinsten. Daarnaast hadden we, met steun van de stad, voorzien in onder andere stoepkrijt en schmink gerief. Dat bleek een schot in de roos! En via de kinderen kwamen de ouders al gauw met elkaar in contact. Ongetwijfeld werden afspraken gemaakt en ervaringen uitgewisseld over school en jeugd- en sportverenigingen.

Voor de oudere generaties was het voor velen een leuk en blij weerzien. Ook daar konden we appreciatie opvangen over de hernieuwde organisatie na de lange pauze. De fototentoonstelling met beelden over enkele voorbije edities van het buurtfeest werd erg gesmaakt! Ook de kleine quiz over de buurt zorgde voor heel wat bijval.

Onze straat telt ongeveer 38 huizen/appartementen. We noteerden een deelname van 26 gezinnen met in totaal 76 deelnemers (waarvan 15 kinderen van -12jaar). Globaal participeert dus bijna 75% van de gezinnen aan deze buurtactiviteit, een zeer mooi resultaat waar we best tevreden over waren. Het is duidelijk dat een jaarlijkse informele bijeenkomst tegemoetkomt aan een behoefte in de buurt.

In het enthousiasme werden tijdens het buurtfeest al afspraken gemaakt voor het organiseren van een Driekoningendrink in januari 2022. Enkele buurtbewoners stelden alvast voor om mee in te staan voor de organisatie en maakten afspraken om daarvoor bijvoorbeeld samen soep te maken en cakes te gaan bakken.

 

  •  

Het feit dat de buurt hier verder wil investeren bevestigt het engagement om op langere termijn verder te gaan met het organiseren van dit soort bijeenkomsten!