Buurtfeest Hoveniersstraat

Wat waren we blij dat we met de Hovenierkes (zo noemen we onszelf als organiserende vrijwilligers) weer een samenkomst met de buren uit de straat konden organiseren. De laatste samenkomst was dan ook lang geleden door de Corona uitbraak. Flyers werden persoonlijk uitgedeeld, affiches werden zichtbaar opgehangen, de taken werden verdeeld en we waren er klaar voor!

De weergoden waren ons die zaterdag zeer goed gezind met een stralend zonnetje en prachtig nazomer weer. Zo mooi zelfs dat we besloten om de voorziene tent voor slecht weer niet op te zetten. De opkomst was meteen ook een stuk hoger dan verwacht. Op de piek telden we ongeveer 80 volwassen aanwezigen en nog een heleboel blije kinderen (meer dan ooit voordien).

Het deed iedereen deugd om nog eens uit zijn kot te komen en kennis te maken met de nieuwe gezichten in de straat. Want op die bijna 2 jaar waren er toch heel wat nieuwe gezichten  te bespeuren.

Het concept is eenvoudig. Iedereen schrijft bij aankomst (na het ontsmetten van de handen) huisnummer en voornaam op een sticker en kleeft deze op een zichtbare plaats. Dat is meteen een goede ijsbreker voor de eerste gesprekken. Daarnaast brengt iedereen eigen vlees en bijhorende bijgerechten mee en natuurlijk ook iets om te drinken. Je vlees overhandig je vervolgens, wanneer je honger of zin hebt, aan de bakkers paraat aan de barbecues, die dit vervolgens met liefde bakken waarna iedereen smakelijk kon genieten van zijn of haar eten.

Deze samenkomst was ook meteen het ideale moment om de werking van het kippencomité wat toe te lichten aan de buurt. Daarnaast was er ook een infostand van het comité "meer groen in de Hoveniersstraat" of kortweg vergroening Hoveniersstraat. Ik laat hun even zelf aan het woord.

 

"Tijdens het feest in het Hoveniersparkje lanceerden we ook een actie rond de vergroening van onze Hoveniersstraat. We hadden een standje met wat extra uitleg over mogelijke gezamenlijke klimaatacties. Dit werd ondersteund door enkele visualisaties van mogelijke groene ingrepen in de straat, zoals het strategisch plaatsen van enkele bomen en het toevoegen van groenslingers. Tijdens het feest werd iedereen gevraagd naar hun mening over verschillende opties om te vergroenen in de straat. We voorzagen briefjes waar de bewoners verschillende opties konden aankruisen en eigen ideeën konden toevoegen. Alle 30 gezinnen die we bevroegen, behalve 1 persoon, waren het idee genegen om bomen te voorzien in de straat (al dan niet in een bak). Er was ook veel interesse om zelf een geveltuin of zelfs een groenslinger te planten. Tot slot was er ook veel vraag voor een extra fietsenstalling, in de buurt van het Hovenierspark of in de straat zelf. De actie genereerde heel wat constructieve gesprekken over mogelijke groene ingrepen in de straat en creëerde al heel wat draagvlak. Het buurtcomité gaat verder aan de slag met de resultaten en zal de bevraging ook uitbreiden naar de bewoners die niet aanwezig konden zijn op het feest."

 

Wanneer de duisternis viel werd de vuurschaal aangestoken, konden de kinderen massaal marshmellows roosteren boven het vuur en gingen de gesprekken verder, gezellig rond het vuur of elders in het parkje. Enkele uren later keerde iedereen tevreden huiswaarts. Sindsdien kunnen we weer een heel aantal mensen extra met hun naam begroeten in de straat of in het parkje.

 

Dit smaakt naar meer en het zal zeker niet de laatste activiteit zijn die we samen organiseren. Graag willen we ook nog Stad Mechelen bedanken voor hun steun waardoor dergelijke activiteiten mogelijke worden zonder een bijdrage te moeten vragen. Hierdoor blijft het voor iedereen toegankelijk en de drempel om deel te nemen blijft meteen zo laag mogelijk.