Buurtfeest Donkerlei

Met in totaal 18 volwassenen, 6 jongeren en 13 kinderen hebben we samen het buurtfeest voorbereid. Via verschillende methodieken hebben buurtbewoners (jong en oud) elkaar tijdens deze samenkomstmomenten beter leren kennen én dachten ze na over activiteiten tijdens het feest, de regeling van drank en eten, wie welke taken opneemt, etc…
Hoe verliep het feest?
De aanwezige partners waren Circolito (circus initiatie), de Jeugddienst (skate initiatie), buurtsport (sportinitiatie), JAC (info jongerenwelzijn) en De Maan (stenen beschilderen). Overkop waren verontschuldigt wegens ziekte.
Ook buurtbewoners werden in hun kracht gezet. Zo organiseerden de jongeren Mafory een dansworkshop, Yassir gaf boksles, enkele kinderen kregen de opdracht om foto’s te trekken met wegwerpfototoestellen en
jongeren aarzelden niet om met eten rond te gaan of te helpen achter de toog.
Volwassenen buurtbewoners zoals Marijke schminkten de kinderen, Katrien inspireerden de buurt over meer groen in de wijk, Vanessa zette tattoos, Rachid en andere papa’s waren verantwoordelijk voor de BBQ,…
Bij het onthaal kreeg iedereen een naamkaartje (zodat mensen elkaar makkelijker aanspreken), info over de planning en een eet-en drankkaart. Deze stand werd bemand door vrijwilligers: één volwassenen en een
paar gemotiveerde kinderen.
Er waren naar schatting 220 volwassenen, jongeren en kinderen die hebben genoten van het feest. We waren blij met de mix buurtbewoners: zowel mannen als vrouwen, gezinnen met en zonder migratieachtergrond, volwassenen, jongeren en veel kinderen. Iedereen kregen de kans om hun ideeën voor de jeugddienst, buurtsport en het feest in het algemeen mee te geven (door middel van brievenbussen of grote schrijfblokken).
Wie wil kon zich ook op een lijst zetten om de volgende maanden mee na te denken over wat buurtbewoners zélf in hun wijk kunnen organiseren. Zeventien mensen schreven zich hiervoor in. Samen met de reeds bestaande vrijwilligersgroep zijn er 37 volwassenen en jongeren geïnteresseerd.

Enkele quotes doorheen de dag
“Ik ben blij dat ook de vrouwen, die daar zitten, er vandaag ook zijn. Ik zie ze heel weinig buiten komen. Het is ons dan toch gelukt om hen samen naar het feest te krijgen.”

“Het is fijn dat er zoveel mensen van de buurt zijn. Ik denk dat dit komt omdat het feest echt laagdrempelig is: mensen moeten niet betalen voor de activiteiten, het eten en drinken.” 

“Het is echt een mooi feest. Knappe organisatie!”

“Waarom worden er niet meer van zo’n feesten georganiseerd in de wijk?”

“Ik heb bepaalde buren gezien die ik ervoor nog nooit gezien heb in de wijk. Nu zeggen we begroeten we elkaar en slaan een babbeltje. Dat is een fijn gevoel.”

“Goed dat we dankzij het feest elkaar hebben leren kennen. Als we het feest volgend jaar terug opnieuw organiseren, weten we elkaar nu te vinden.”

“Ik hoop dat de groep vrijwilligers samen blijft komen. Het is een fijn gevoel dat we dit samen hebben georganiseerd en dat we op dezelfde lijn zitten over de uitdagingen en kansen voor de buurt. Als er iets gebeurt, heb ik nu het gevoel dat ik mijn hart kan luchten bij de groep, en dat er ook andere mensen actie kunnen ondernemen"