Buurtfeest De Torenwachters

Het weer was schitterend en het evenement werd druk bijgewoond (meer dan 80 deelnemers; het exacte aantal wordt volgende week tijdens onze evaluatievergadering meegedeeld). Op de site werd een BEN-stand ingericht en bij de begroeting van de deelnemers werd telkens gewezen op de stand.

 

Op de stand: een aantal aandachtstrekkers, een powerpointbrochure over BEN en een doos (de BENBUS) waarin de mensen hun interesse in en ideeën m.b.t. BEN konden deponeren. Ik bemande de stand en gaf uitleg over het BEN-initiatief van de stad Mechelen. Raming van het aantal mensen dat de stand bezocht: ca. 20.

 

Slechts enkelen toonden actieve interesse maar tot nu toe is er nog geen concreet resultaat. Er werden geen invulformulieren in de BENBUS gedeponeerd.

 

Samengevat: voor velen eerste kennismaking met BEN en een zekere mate van sensibilisering.