Veelgestelde vragen over het burgerpanel

De gemeenteraad heeft negen raadscommissies die elk bevoegd zijn voor andere thema’s (bv. veiligheid, klimaat en stadsontwikkeling). Alle raadscommissies stelden één thema voor. En uit het stadsproject De Grond der Dingen van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden selecteerden medewerkers van Stad Mechelen twee thema’s.
 
In totaal werden zo elf thema’s voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Uit die lijst kozen ze twee thema’s.
 
Vervolgens bepaalde de kerngroep van het burgerpanel hieruit het definitieve thema. Dat gaat over hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken. De kerngroep van het burgerpanel bestaat uit voorzitters van de gemeenteraadscommissies, medewerkers van Stad Mechelen en externe experts.
Als eerste stap loten we 5000 Mechelaars uit het bevolkingsregister. Zij zijn 16 jaar of ouder. Hen nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor het burgerpanel. 
 
Uit alle antwoorden die we hierop terugkrijgen, loten we nogmaals 50 Mechelaars. Hierbij houden we rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen.
De loting gebeurt anoniem door een computerprogramma.
 
De verhouding in het burgerpanel tussen man/vrouw, jong/oud, opleidingsniveaus, herkomst en mensen uit het centrum en omliggende wijken en dorpen, komt overeen met die van de Mechelse bevolking.

Via loting kunnen we een diverse groep samenstellen. We bereiken ook Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar inspraak en participatie bij het beleid. Iedereen maakt kans om geloot te worden.

Mechelen is divers. Dat moet het burgerpanel dus ook zijn. Hoe groter de groep, hoe meer meningen aan bod kunnen komen. Tegelijk mag de groep niet te groot zijn, om efficiënt samen te werken. Het aantal is gekozen op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen van burgerpanels uit andere steden.

Stad Mechelen zoekt naar nieuwe manieren om burgers te betrekken bij haar beleid. Ook Mechelaars die niet vanzelf hun stem laten horen over het beleid.  
We geloven dat ons beleid en onze stad alleen maar beter worden met de inbreng van onze burgers. Want Mechelen maken, doen we samen.

Medewerkers van Stad Mechelen gingen aan de slag met de aanbevelingen. Welke aanbevelingen sluiten aan bij bestaand beleid? Welke niet? Wat zijn de voorwaarden om de aanbevelingen te realiseren? Samen werkten ze naar een document met beleidsambities en concrete acties. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Lees de resultaten

Het burgerpanel zal de gemeenteraad adviseren over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en één met voldoende rustplekken.

Voor het burgerpanel lootten we 50 Mechelaars, 16 jaar of ouder. Een loting uit het bevolkingsregister bepaalt wie in het burgerpanel zit. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel. Uiteindelijk namen 27 van die gelote Mechelaars deel aan het burgerpanel.

Tijdens drie halve dagen dompelden experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten kwamen aan bod. Samen kwam het burgerpanel zo tot een advies voor de gemeenteraad en het bestuur van Mechelen.

Het thema van het burgerpanel gaat over hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken.

Voor het burgerpanel lootten we 50 Mechelaars, 16 jaar of ouder. Een loting uit het bevolkingsregister bepaalt wie in het burgerpanel zit. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel.
 
De loting gebeurt anoniem door een computerprogramma. De loting houdt rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen. Zo is het panel een afspiegeling van onze stad. En krijgen diverse meningen een stem.
 
Uiteindelijk namen 27 van die gelote Mechelaars deel aan het burgerpanel.