Aanvraagformulier BEN jaarprogramma

Buurtengagementsnetwerk

Stad Mechelen wil buurten uitdagen, maar tegelijkertijd ook mee laten beslissen over hoe zij hun buurt kunnen verbeteren. We geloven in de kracht van mensen en  gaan er vanuit dat Mechelaars zelf heel wat goede ideeën hebben voor hun buurt, wat de sterkte is en waar ze nog verder op kunnen/willen inzetten. In woonwijken, buurten of dorpen waar een BEN werd opgestart, groeit een grotere solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van maatregelen die het samenleven in je buurt versterken.

Een BEN ....

 • ... verhoogt de samenhorigheid en engagement in de buurt
 • ... laat je samen bouwen aan je buurt
 • ... stimuleert buren om zorg te dragen voor hun buurt
 • ... versterkt het Mechelen-gevoel
 • ... verbetert het leven in jouw buurt
 • ... verhoogt de verantwoordelijkheid

Welke initiatieven komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een BEN

 • de straat of buurt mooier maken zodat er  ontmoetingsplekken, praathoekjes e.d. ontstaan
 • meer groen in je buurt vb. samen moestuintjes aanleggen, bloembakken op de vensterbanken plaatsen, fruitbomen planten,…

 • computerlessen of lessen rond gebruik GSM/Smartphones geven aan kansarme kinderen, aan senioren,….
 • kinderactiviteiten (springkastelenfestijn, straattekeningen, spelletjesnamiddag,…) organiseren
 • hulpzorg voorzien met aandacht voor hulpbehoevenden bv. boodschappendienst en klusjesdienst
 • ontmoetingsactiviteiten voorzien voor alleenstaanden vb. koffieklets, buurtwandeling,…
 • een lokale kunstenaar of artiest uitnodigen om de activiteit een artistieke meerwaarde te geven vb. muzikaal optreden, een tentoonstelling of een workshop (fotografie, pottenbakken, schilderen,….)
 • een buurtschoonmaak of buurtwebsite, wijk- of buurtfeest rond een bepaald thema organiseren vb. Pasen, Halloween,…
 • een initiatief rond circulaire economie opzetten met je buurt d.w.z. hergebruiken van materiaal, delen van materiaal vb. een klusbib om gereedschappen uit te lenen, oude fietsen herstellen en samen fietstochten organiseren, naaiclub met oude stoffen organiseren, workshop meubels maken van minderwaardig of recyclagehout, …

 

Dowload de formulieren

Om jouw aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat we over voldoende informatie beschikken. Het is daarom belangrijk om het formulier volledig in te vullen. Ook een raming van de kosten en de inkomsten zijn belangrijke factoren die meespelen.

Hieronder kan je twee documenten downloaden om jouw aanvraag grondig voor te bereiden. Voor de uiteindelijke aanvraag vul je wel dit digitale webformulier in.

Het buurtengagementsnetwerk

Contactgegevens verantwoordelijken

Kostenraming, verwachte inkomsten en gegevens rekeninghouder

Mechelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor bewonersinitiatieven met een opbouwend karakter. Hierbij streven ze naar een blijvend en langdurig engagement. Deze bewonersinitiatieven dienen te voldoen aan een 4-tal doelstellingen : het aantonen van een duidelijk impact, de betrokkenheid van de buurtbewoners, bereiken van diverse deelnemers en streven naar een  langdurig engagement.

 

Je kiest voor categorie 2 of 3 met een jaarprogramma. Je dient je aanvraag in ten laatste 2 maanden voor de start van de eerste activiteit.

.

De aanvraag wordt ingediend door drie verantwoordelijke personen, gedomicilieerd in dezelfde buurt in Mechelen, die het initiatief ondersteunen/trekken. Vul hieronder de gegevens van de drie verantwoordelijken in.

Eerste verantwoordelijke

Adresgegevens 2
Mogen we je via dit e-mailadres op de hoogte houden van toekomstige burendagen of andere buurtinitiatieven? *

Tweede verantwoordelijke

Adresgegevens 2

Derde verantwoordelijke

Adresgegevens 3

Naast een omschrijving en de doelstelling van het initiatief is het ook belangrijk dat je ons een raming van de vooropgestelde uitgaven bezorgt

Hou er rekening mee dat de stad geen kosten financiert voor eten/drank en personeelskosten. 

 

Verwacht je dat jouw initiatief ook geld zal opbrengen? Voeg dan ook een schatting van de verwachte inkomsten toe.

Gegevens voor terugbetaling

Adresgegevens 4

Totale kostenraming

Inkomsten

Coronamaatregelen

Op de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni werd fase 3 in de versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze fase ging in vanaf 8 juni. De kans bestaat dat er vanaf juli terug kleinschalige evenementen voor kleinere groepen mensen georganiseerd mogen worden.

 

De coronacrisis en de maatregelen die genomen werden om het virus terug te dringen zorgden ervoor dat er een tijdlang geen evenementen konden plaatsvinden. Ondertussen worden de maatregelen stelselmatig versoepeld. Dat biedt ook mogelijkheden voor kleinschalige evenementen voor kleine groepen mensen.

 

Toch zullen er de komende maanden nog heel wat maatregelen van toepassing zijn die ook een effect kunnen hebben op jouw BEN zoals afstandsregels of hygiënemaatregelen. Deze richtlijnen worden regelmatig bijgestuurd, de meest recente richtlijnen vind je terug op www.info-coronavirus.be/nl/faq/. Als organisator of verantwoordelijke van een BEN, is het één van jou taken om ervoor te zorgen dat alles op een veilige manier verloopt. Het COVID Event Risk Model van de Vlaamse overheid is een handig hulpmiddel om jouw evenement COVID-veiliger te maken. Je kan de tool raadplegen op www.covideventriskmodel.be.