Aanvraagformulier BEN éénmalig

Een Buurtengagementsnetwerk...

 • ... verhoogt de samenhorigheid en engagement in de buurt
 • ... laat jullie samen bouwen aan de buurt
 • ... stimuleert buren om zorg te dragen voor hun buurt
 • ... versterkt het Mechelen-gevoel
 • ... verbetert het leven in jullie buurt
 • ... verhoogt de verantwoordelijkheid

Welke initiatieven komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een BEN

 • de straat of buurt mooier maken zodat er  ontmoetingsplekken, praathoekjes e.d. ontstaan
 • meer groen in je buurt vb. samen moestuintjes aanleggen, bloembakken op de vensterbanken plaatsen, fruitbomen planten,…

 • computerlessen of lessen rond gebruik GSM/Smartphones geven aan kansarme kinderen, aan senioren,….
 • kinderactiviteiten (springkastelenfestijn, straattekeningen, spelletjesnamiddag,…) organiseren
 • hulpzorg voorzien met aandacht voor hulpbehoevenden bv. boodschappendienst en klusjesdienst
 • ontmoetingsactiviteiten voorzien voor alleenstaanden vb. koffieklets, buurtwandeling,…
 • initiatieven die  interculturele  ontmoeting stimuleren vb. Iftar, samen koken, ... 
 • een lokale kunstenaar of artiest uitnodigen om de activiteit een artistieke meerwaarde te geven vb. muzikaal optreden, een tentoonstelling of een workshop (fotografie, pottenbakken, schilderen,….)
 • een buurtschoonmaak of buurtwebsite, wijk- of buurtfeest rond een bepaald thema organiseren vb. Pasen, Halloween,…
 • een initiatief rond circulaire economie met jullie buurt d.w.z. hergebruiken van materiaal, delen van materiaal vb. een klusbib om gereedschappen uit te lenen, oude fietsen herstellen en samen fietstochten organiseren, naaiclub met oude stoffen organiseren, workshop meubels maken van minderwaardig of recyclagehout, …

 

Dowload de formulieren

Om jullie aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat we over voldoende informatie beschikken. Vul daarom het formulier volledig in. Een realistische raming van de kosten en de inkomsten moeten ingegeven worden. 

Hieronder kan je twee documenten downloaden om jullie aanvraag grondig voor te bereiden. Voor de uiteindelijke aanvraag vullen jullie het digitale webformulier in.

Opgelet!

Wanneer je een activiteit of evenement plant op het openbaar domein, moet je bijkomend een aparte aanvraag indienen via het evenementenloket www.mechelen.be/evenementenloket.

Het buurtengagementsnetwerk

Contactgegevens verantwoordelijken

Kostenraming, verwachte inkomsten en gegevens rekeninghouder

Mechelaars kunnen samen een subsidieaanvraag indienen voor bewonersinitiatieven met een opbouwend karakter. Hierbij streven ze naar een blijvend en langdurig engagement. Deze bewonersinitiatieven dienen te voldoen aan een 4-tal doelstellingen : het aantonen van een duidelijk impact, de betrokkenheid van de buurtbewoners, bereiken van diverse deelnemers en streven naar een  langdurig engagement.

 

Voor éénmalige activiteiten kunnen jullie maximaal twee aanvragen per jaar indienen. Jullie doen de aanvraag ten laatste 4 weken voor de start van de activiteit. 

De aanvraag wordt ingediend door drie verantwoordelijken, gedomicilieerd (op een verschillend adres) in dezelfde buurt in Mechelen, die het initiatief ondersteunen/trekken. Vul hieronder de gegevens van de drie verantwoordelijken in.

Eerste verantwoordelijke

Adresgegevens 2
Mogen we je via dit e-mailadres op de hoogte houden van toekomstige burendagen of andere buurtinitiatieven? *

Tweede verantwoordelijke

Adresgegevens 2
Mogen we je via dit e-mailadres op de hoogte houden van toekomstige burendagen of andere buurtinitiatieven? *

Derde verantwoordelijke

Adresgegevens 3
Mogen we je via dit e-mailadres op de hoogte houden van toekomstige burendagen of andere buurtinitiatieven? *

Naast een omschrijving en de doelstelling van het initiatief is het ook belangrijk dat jullie ons een realistische raming van de vooropgestelde uitgaven bezorgen. 

Hou er rekening mee dat de stad geen eten/drank of personeelskosten financiert. 

Verwachten jullie dat het initiatief geld zal opbrengen? Voeg dan een schatting toe van de verwachte inkomsten.

Gegevens voor uitbetaling

Adresgegevens 4

Kostenraming

Inkomsten

Maatregelen (bijvoorbeeld veiligheid, Covid-19, ...)