samen-doen_dsc02408.jpg

Aanvraagformulier Ondersteuning van BuurtEngagementsNetwerken (BEN)

Buurt Engagements Netwerken

Stad Mechelen wil buurten uitdagen, maar tegelijkertijd ook mee laten beslissen over hoe zij hun buurt kunnen verbeteren. We geloven in de kracht van mensen en  gaan er vanuit dat Mechelaars zelf ook heel wat goede ideeën hebben rond hun buurt , wat hun sterkte is en waar ze nog verder op kunnen/willen inzetten. In woonwijken, buurten of dorpen waar een BEN werd opgestart, groeit een grotere solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van maatregelen die het samenleven in je buurt versterken.

Een BEN ....

  • ... verhoogt de samenhorigheid en engagement in de buurt
  • ... laat je samen bouwen aan je buurt
  • ... stimuleert buren om zorg te dragen voor hun buurt
  • ... versterkt het Mechelen-gevoel
  • ... verbetert het leven in jouw buurt
  • ... verhoogt de verantwoordelijkheid

Welke initiatieven komen in aanmerking voor een BEN

Zowel grote als kleine initiatieven kunnen goed zijn voor de samenhorigheid in je buurt. Het plaatsen van gevelbanken of een picknicktafel bijvoorbeeld. Of een moestuintje waar je met buren samen kan tuinieren. Ook initiatieven die te maken hebben met één van de drie Mechelse speerpunten (mobiliteit, ondernemen of kinderarmoede) komen in aanmerking. Activiteiten voor bepaalde doelgroepen zoals kinderen, alleenstaanden of hulpbehoevenden. Het aantal mogelijkheden is eigenlijk onbeperkt. Laat je creativiteit de vrije loop, bedenk een leuk initiatief en vraag het aan via dit formulier.

 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Het Buurtegagementsnetwerk

Contactgegevens verantwoordelijken

Kostenraming, verwachte inkomsten en gegevens rekeninghouder

Mechelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor bewonersinitiatieven met een blijvend, langdurig en opbouwend karakter.  Deze bewonersinitiatieven dienen te voldoen aan vier doelstellingen: het aantonen van een duidelijke impact, de betrokkenheid van de buurtbewoners, de diversiteit en het duurzaam karakter.

De aanvraag wordt ingediend door drie verantwoordelijke personen, gedomicilieerd in dezelfde buurt in Mechelen, die het initiatief ondersteunen/trekken. Vul hieronder de gegevens van de drie verantwoordelijken in.

Eerste verantwoordelijke

Adresgegevens 2
Mogen we je via dit e-mailadres op de hoogte houden van toekomstige burendagen of andere buurtinitiatieven? *

Tweede verantwoordelijke

Adresgegevens 2

Derde verantwoordelijke

Adresgegevens 3

Naast een omschrijving en de doelstelling van het initiatief is het ook belangrijk dat je ons een raming van de vooropgestelde uitgaven bezorgt. Zoals kosten voor drukwerk, aankoop materiaal, benodigdheden activiteit, aanvullende kleine kosten,... Hou er rekening mee dat de stad geen kosten financiert voor eten/drank en personeelskosten. 

 

Verwacht je dat jouw initiatief ook geld zal opbrengen? Voeg dan ook een schatting van de verwachte inkomsten toe.

 

Hieronder kan je een document uploaden met een kostenraming en de verwachte inkomsten en je kan het rekeningnummer doorgeven waarop we de terugbetaling kunnen uitvoeren. 

Adresgegevens 4