img_3589.jpg

Winnaars en genomineerden 2020 - organisaties

Werkgroep Dag en Nacht van de jeugdbeweging

winnaar categorie jeugd

"De werkgroep van de dag en nacht van de jeugdbeweging is een volledig autonome groep jongeren uit verschillende jeugdbewegingen. Zij engageren zich om de gehele (logistieke) organisatie ervoor, de communicatie en de dag zelf te organiseren. Ze zorgen voor een lekker ontbijt, leuke spelletjes tijdens de middag en een knaller van een feest in de loods. Een dag waarop verschillende leden van jeugdbewegingen bijna 24u wakker blijven om er een mega-dag en -nacht van te maken."


Mechelse Hattrick Vzw – De volkskeuken

winnaar categorie sport

"De vrijwilligers van de Volkskeuken staan elke zondag paraat om te koken voor mensen in armoede en eenzaamheid, supporters, buurtbewoners,... Eigenlijk voor iedereen die zondag wil komen eten en gezellig samen aan tafel wil zitten.  De maaltijd wordt elke zondag vers klaar gemaakt door hen en staan een hele namiddag in de keuken zodat iedereen om 18u kan komen genieten van een voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert. Ze nemen zo goed als alle organisatie op zich: inkopen; menu beslissen; locatie openen, sluiten en onderhouden;... 

Ze verdienen deze prijs omdat ze zich elke zondag zo hard inzetten voor de deelnemers, trekken hun plan wanneer niet alles loopt zoals het moet, gaan voor elkaar door het vuur,... om er toch elke week voor te zorgen dat er een deftige maaltijd op tafel staat."


Dorpshuisvrijwilligers Walem

winnaar categorie algemeen

"In 2017 startte de Stad in de dorpen met een boekenruil en bibpunt. In dorpshuis Walem startte een pool van ongeveer 15 vrijwilligers maar niet alleen om de boekenruil en het bibpunt open te houden. Ze kiezen voor een woensdagnamiddagopening en een avondopening. Stuk voor stuk zetten ze hun eigen talenten van een boekenruil –bibpunt in om naar een uitgebouwde werking te gaan met een aanbod aan (ontmoetings)activiteiten met de nodige aandacht voor de diversiteit binnen de gemeenschap. Mieke wil met vrouwentongen anderstaligen en nieuwkomers oefenkansen Nederlands bieden; Els, Patricia en Ingrid leggen de focus op een gezonde geest in een gezond lichaam voor jong en oud. Christel zet aan tot hergebruik van materialen met een eindejaarsknutselmoment met recupmaterialen. Staf laat iedereen meegenieten van zijn verre reizen via film, dia en toonmomenten. Rina en Karel brengen mensen samen door elke maand een wandeling uit te stippelen. Kris en Christel zorgen voor de ontvangsten en de administratieve afhandeling van de warme maaltijden van het Zorgbedrijf.  Ingrid neemt het luik sociale media voor haar rekening.  Samana heeft zich ingebed in de dorpshuiswerking en zorgen buiten de maandelijkse Warme maaltijd ook nog voor Paas- en Kerstfeest en extra aanbod van activiteiten.

Als groep gingen ze nog voor: talentenjacht, deelname aan autoloze zondag Walem, zomerinstuif, knutselen, bezoek van de Sint, voorlezen,..."


M-crew-medewerkers

winnaar categorie cultuur

"De M-Crew is een zeer diverse groep vrijwilligers die Mechelen Houdt Je Warm en De Zomer Is Van Mechelen tot uitvoering brengen. Divers omdat de groep bestaat uit: studenten (zowel bijzonder onderwijs als regulier onderwijs), volwassenen met verschillende maatschappelijke achtergronden, vluchtelingen en anderstaligen. Ondanks de grote onderlinge verschillen slagen ze erin samen te werken om zo bijvoorbeeld het podium en het dansdeck van de Ijzerenleen op te bouwen voor Maanrock. Dit is zeker niet evident. Ook tijdens de evenementen zijn de teams divers samengesteld en vraagt dit extra energie onder andere om te communiceren met elkaar. Maar ze doen het!

De voorbije zomer hebben we bijvoorbeeld een verstandelijk beperkte jongen, Stijn, de tijd van zijn leven kunnen geven. Hij is grote fan van de M-Crew en dankzij de inzet van het eco en all round team heeft hij kunnen meedraaien bij een aantal activiteiten (Ottertrotter, Parkpop en Maanrock). Daar waar dit in het gewone leven voor hem niet haalbaar is. Een ander voorbeeld zijn de vluchtelingen die reeds meerdere zomers ons zijn komen versterken. Ook zij ervaren een warm welkom en geven zich 200% bij opbouw, afbraak en tijdens de evenementen
De M-crew is één grote familie. Je bent meteen welkom en opgenomen. Gebeurt er iets dan springt iedereen in de bres, leuke dingen maar ook minder leuke dingen."


Tejo

Winnaar categorie zorg

"Tejo biedt onmiddellijk, als het druk is wordt een afspraak gemaakt, psychische hulp voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. Deze hulp is gratis en anoniem.  Deze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Deze mensen geven met plezier en veel warmte hun tijd voor jonge mensen die met hun nood nergens snel terecht kunnen. Dat deze nood aan psychische hulp er nodig is merk je aan het groot aantal jongeren dat er een beroep op doet, vaak met ernstige problemen die voor hen soms zo uitzichtloos zijn dat ze denken aan zelfdoding."


vzw Klimaan

Winnaar categorie duurzaamheid

Klimaan is een burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, met oog voor het sociale aspect.
Samen met inwoners willen ze denken én doen rond de thema’s energie, grond, water en lucht o.a. energie en water besparen, groen energie opwekken, herverdeling spullen, streven naar gezondere lucht,…

Graag willen we de vrijwilligers hiermee in de picture zetten om te ijveren voor een beter klimaat.


 

Genomineerd in de categorie jeugd

 • Jeugdwerk voor Alleman
  "Jeugdwerk voor alleman is een project om traditionele jeugdbewegingen meer divers te maken. Momenteel zijn het 5 jeugdbewegingen die zich inzetten om hun eigen jeugdbeweging meer divers te maken op verschillende manieren. Naast hun gewone werking, zetten ze dus extra in op diversiteit en een grotere toegankelijkheid. Zo proberen ze het goede voorbeeld te geven voor andere jeugdbewegingen."

 • Jeugd Rode Kruis Muizen
  "Een open, erkende jeugdbeweging die zich kosteloos inzet voor jongeren om de bereidheid en vaardigheid tot helpen te stimuleren en verder te ontwikkelen. Daarvoor organiseren zij cursussen Helpertje en Junior Helper en jaarlijkse demo’s in de scholen van Muizen. Naast de andere activiteiten waar zij vooral ijveren voor verdraagzaamheid en opkomen voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Daarom staan wij ook open voor kinderen met een beperking of kansarme kinderen. Wij verwelkomen alle jongeren tussen 6 en 15 jaar zonder enig onderscheid. Zijn één van de weinige jeugdbewegingen die geen lidgeld vraagt om zo iedereen toe te laten deel te nemen aan onze activiteiten. Het team zet zich kosteloos in."

Genomineerd in de categorie sport

 • Foundation Mechelen Vzw
  "In 2020 bestaat Foundation Mechelen vzw 10 jaar. Deze vzw ontstond rond het promoten van de G-sport en dan voornamelijk binnen het voetbalgebeuren. Doorheen de jaren werden ook andere sporten meegenomen zoals basket, hockey, zwemmen, paardrijden ... Bij uitbreiding ging Foundation Mechelen zich na een tijdje ook engageren om goede doelen te ondersteunen. Dit voor mensen die het 'moeilijk' hebben op een of andere manier.

  Alle leden en medewerkers zetten zich, naast hun reguliere dagtaak, belangeloos in om drempels te verlagen of weg te werken zodat sport, cultuur, kunst, ... meer toegankelijk worden voor iedereen. Foundation Mechelen vzw organiseert evenementen met focus op het bedrijvensegment en de sociaal geëngageerde Mechelaar. De opbrengsten gaan integraal naar goede doelen en sociale organisaties."

 • KV Suppoosten
  "De suppoosten van KV Mechelen staan elke wedstrijd met ongeveer 70 mensen klaar om de organisatie van die wedstrijden in goede banen te helpen leiden. Zij doen de ticketcontrole aan de ingangen van het stadion, van de parkings en aan de tribunes en de bestuurskamer, zorgen voor de plaatsing van de wagens op de verschillende parkings, zij labelen de fietsen aan de ingang van de fietsenparkings, zorgen voor de mensen met beperking die, als enigen, aan de zijkant van het terrein zelf mogen plaatsnemen. VOLLEDIG BELANGELOOS, elke wedstrijd, staan ze in voor het comfort van de supporters en zorgen daarmee voor een ordentelijke organisatie, een evenement van 15.000 mensen! Zij zijn van onschatbare waarde voor de club. Niet alleen omwille van hun belangeloze inzet maar minstens ook voor hun kennis en ervaring op het terrein om plots opduikende problemen het hoofd te bieden en een instant oplossingen te bedenken. Zij zijn bovendien de eerste mensen van de club waarmee de supporters in contact komen als ze naar de wedstrijden komen en fungeren dus ook als uithangbord van de club."

Genomineerd in de categorie cultuur

 • Toneelkring Ik Dien
  "Toneelkring Ik Dien bestaat dit jaar 92 jaar.  De laatste 7 jaar is moeilijk geweest voor Ik Dien: onze oude, vertrouwde plek dreigt te verdwijnen. Al 7 jaar brengen we toch toneelstukken in deze onzekere periode. En het brengt ook extra werk mee: we zijn terug begonnen met flyeren want vele inwoners van Muizen dachten dat we niet meer konden spelen, er moet een nieuwe locatie gevonden worden, we moeten een plaats vinden om ons materiaal te kunnen opbergen, we moeten initiatieven nemen om extra geld in het bakje te hebben, want welke kosten zullen we moeten maken? En ook hier hebben we vele helpende handen nodig. Mensen die bij toneelkring Ik Dien toneelspelen, zijn echte verenigingsmensen die helpen waar ze kunnen, niet alleen acteren, maar ook helpen (decor mee opbouwen, afbreken, zaal in orde brengen, tappen,...). In deze moeilijke tijden zijn we er toch in geslaagd om onze ploeg uit te breiden met fijne acteurs, nieuwe regisseurs, nieuwe medewerkers. En terwijl moesten we ons ook aanpassen aan 'het leven' of liever 'de dood'. Twee steunpilaren van Ik Dien - Jef Du Bin en Jan Van den Wyngaert, stierven vrij kort na elkaar. Jef was Ik Dien en Jan leidde IK Dien. Een olijk duo dat elkaar perfect aanvulde. En ook dit gemis proberen we op te vangen door te blijven spelen, Ik Dien te blijven!"

 • Vrijwilligerspoel Het Predikheren (Bib)
  "In 2019 verhuisde de bibliotheek naar Het Predikheren. Dit had niet gekund zonder de poel van 60 vrijwilligers die zich voor verscheidene taken inzetten. Zo gebeurde er een ganse omzetting van de jeugdcollectie naar een nieuw registratiesysteem! Hier hebben 4 vrijwilligers weken aan bezig geweest. Boeken werden afgevoerd, het magazijn werd opgekuist. Controle van boeken, uitschrijven, herpakken,... Wekenlang werk! Tijdens de grote vakantie werden de vrijwilligers verschillende keren opgetrommeld om het gebouw klaar te krijgen tegen de openingsdatum, om het feest voor te bereiden, enzovoort.

  En dan kwam er de opening. Een groot succes, waarbij we op 1 weekend 10 000 mensen ontvingen. De vrijwilligers hielpen alles in goede banen te leiden, gaven bezoekers een warm onthaal, begeleidden artiesten, hielpen bij de activiteiten en opruim, enzovoort. Ook de twee maanden na de opening werden dagelijks vrijwilligers ingezet aan de hoofdbalie om mensen te onthalen en wegwijs te maken in de nieuwe bibliotheek.

  En los van al dat nieuwe bleven ook de reguliere taken voor onze vrijwilligers bestaan. Boeken in de rekken zetten, boeken herstellen, voorlezen aan jongere kinderen, toezicht tijdens de examenperiode, wegbrengen van boeken naar de scholen, enzovoort... Een topteam!"
 • Vrijwilligers van Stadsarchief
  "In 2019 werkten onze vrijwilligers weer keihard in het Stadsarchief:

  • Rom, Lieve, Staf, Ingrid en Rik beschreven ongeveer 2.000 plakbrievenn.
  • Louis en Christine voltooiden het herinpakken van de notarissen en begonnen met het herinpakken van 500 jaar stadsrekeningen.Annemie vertaalde bijna 1.000 charters.
  • Josine voltooide de inventarisering van de archieven van Sint-Pieter-en-Paul en Pitzemburg, en bracht orde in de chaos op het atelier.
  • Willem, Willy, Fernand, Roger, Koen en Ellen zorgden voor een hele hoop indexeringswerk op Mechelse Genealogische Bronnen: de Doodsprentjes, de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters 1880-1899, …
  • Paul, Willem, Willy en Fernand voltooiden de metadatering van de Weeskamer en de Poortersboeken."

Genomineerd in de categorie zorg

 • Sjarabang Vzw
  "Het prachtige werk dat deze mensen doen voor mensen met en zonder beperking is onbeschrijfelijk  Dit is een plek waar mensen met beperking nog welkom zijn ,super leuke dingen doen en het samen werken met deze mensen als persoon zonder beperking geeft je veel vriendschap. Zelf begeleid ik in het koor en heb dank zij deze mensen enorm veel steun gekend in moeilijke tijden. Mijn zoon mag er toneel doen na dat hij niet verder kon in het conservatorium. Ze bieden zoveel mogelijkheden dat mensen er zich thuis voelen."

 • Eyes For The World
  "Eyes For The World helpt mensen aan een betaalbare bril omdat iedereen het recht heeft op een goed zicht. Het leven met of zonder bril is een enorm groot verschil! Elke maand is er dan ook een zitdag in het sociaal huis te Mechelen voorzien om kansarme mensen van bij ons te helpen.  Eyes For The World helpt ook wereldwijd mensen met een bril. Van Zuid-Amerika , Afrika , Azië tot Europa en uiteraard ook ons eigen land. Elke maand is er een zitdag in het sociaal huis in Mechelen om kansarme mensen bij ons te helpen. Ze hebben tot op heden meer dan 300.000 mensen geholpen met een zelfcorrigerende bril."
 • De Keeting
  "De Keeting vzw telt zo'n 75-tal vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende deelwerkingen binnen de organisatie. De vrijwilligers zijn kwetsbare mensen (mensen in armoede) enerzijds en mensen die niet in armoede leven anderzijds.  Door het vrijwilligerswerk dat zij hier doen, krijgen zij opnieuw het gevoel een meerwaarde te zijn binnen onze maatschappij. Dat is niet enkel een gevoel, maar een vaststaand feit. Zo zetten onze vrijwilligers zich in voor:
  • Ontmoetingsruimte: koffie zetten, boodschappen doen, mensen verwelkomen,...
  • Koken: iedere vrijdag koken zij een warme maaltijd voor zo'n 35-tal eters
  • Kledinghoek: vrijwilligers sorteren binnen gekomen kledij in het magazijn en andere vrijwilligers zorgen voor een goede organisatie in de kinderkledinghoek en volwassenkledinghoek
  • Vorming: mensen in armoede gaan vaak mee naar scholen, waar we vorming geven over armoede en De Keeting.
  • Repair Café: we kunnen iedere 1e zaterdag van de maand rekenen op zo'n 25-tal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om overconsumptie tegen te gaan en mensen met een beperkt budget uit de nood te helpen. Zo kan je in De Keeting terecht voor het herstellen van je fiets, kledij, klein elektro. De herstellingen zijn gratis, indien er iets stuk is en vervangen dient te worden, betaal je enkel datgene wat vervangen dient te worden.
  • Onze vrijwilligers zetten zich telkens weer opnieuw in voor kwetsbare mensen en zij zijn voor onze werking onmisbaar.
  • Zonder hen zou De Keeting vzw niet zijn wat ze vandaag is."

 

 • Vrijwilligers van consultatiebureau Lange Schipstraat en Maurits SabbestraatIn "een consultatiebureau kunnen ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar terecht voor preventieve gezondheids- en ontwikkelingsopvolging van elk kind. Het consultatiebureau is een samenwerking tussen Thuishulp vzw, Kind en Gezin en het Huis van het Kind. Naast een arts en verpleegkundige van Kind en Gezin, zijn er ook steeds meerdere vrijwilligers actief tijdens de consultatie."
  "Onze vrijwilligers van de consultatiebureaus zijn de ruggegraat voor de werking van het CB! Zonder hen is het niet mogelijk om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan alle ouders. Dit beamen steevast ook de meeste artsen en verpleegkundigen.
  Taken van de vrijwilligers:
  • Warm onthalen van de ouders en kinderen: Vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt wanneer ouders en kinderen het consultatiebureau binnenkomen. Met veel enthousiasme en warmte verwelkomen onze vrijwilligers elke ouder op een persoonlijke manier. Ze leggen de werking uit, geven hen een verwelkomingspakket en proberen te helpen bij elke vraag. Onze vrijwilligers slagen er telkenmale in om, op hun eigen manier, de ouders op hun gemak te stellen. Ook de kleinsten worden hierbij niet uit het oog verloren. Zij worden door de vrijwilliger uitgenodigd in de speelhoek en krijgen een koekje.
  • Meten en wegen van de kinderen: Sinds jaar en dag zijn onze vrijwilligers bij iedereen bekend als de "meet- en weegmoeders". Sommige kinderen nemen graag plaats in de weegschaal, anderen hebben iets meer overtuiging nodig. Onze vrijwilligers kennen de kneepjes van het vak en weten als geen ander hoe de kinderen vliegensvlug, maar correct te meten en wegen.
  • Consultatie in goed banen leiden: Onze vrijwilligers zorgen voor de opvolging van afspraken en aanwezigen, doorverwijzen naar arts en verpleegkundige, nodige administratie in orde brengen en alle gegevens in het Kindboekje noteren.
  • Samenwerking met arts en verpleegkundige
  • Verzorgen van orde en netheid"

 • Rode Kruis – afdeling Mechelen /Bonheiden
  "RK Mechelen-Bonheiden heeft een aantal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen en hiervoor hun vrije tijd opofferen. In plaats van deze tijd met hun familie door te brengen, engageren zij zich keer op keer om anderen te helpen."
 • AZ Sint Maarten : team vrijwilligers op de dienst spoedgevallen
  "Zo’n twee jaar geleden startte de eerste vrijwilliger op de dienst spoedgevallen van AZ Sint-Maarten. Met z’n vijven zorgen ze er vandaag voor dat er gedurende 6 halve dagen per week een vrijwilliger aanwezig is als extraatje voor de patiënt en zijn begeleider, verspreid over 4 dagen in de week."

  "Vrijwilliger zijn op een dienst als spoedgevallen is niet vanzelfsprekend. Hun taken zijn allesbehalve standaard te noemen, ze werken zeer zelfstandig en blijven rustig en kalm in stressvolle situaties. Wat doen ze dan? Soms steken ze de verpleegkundigen een handje toe door kleine ondersteuning te voorzien, maar in hoofdzaak zijn ze gastheer of gastvrouw op de dienst. Hun takenpakket is niet in lijnen samen te vatten.. Ze geven de patiënt en zijn begeleider een warm en veilig gevoel door hun aanwezigheid en extra aandacht, hun babbel zorgt voor afleiding en is een welkom tijdverdrijf. Ze informeren over wachttijden, zorgen voor extra comfort met een dekentje of een tasje koffie, ze brengen een rustpunt in de chaotische en ongeplande situatie waarin de zorgvrager plots terecht gekomen is."

  "Onze vrijwilligers op spoedgevallen? Wij willen en kunnen hen niet meer missen!"