Waarover praat het burgerpanel?

Het buergerpanel boog zich over de vraag hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken. 
 
Binnen dat thema onderscheidden we drie invalshoeken:
  1. Bruisende stad en sociale cohesie (sociale cohesie: verbondenheid en betrokkenheid tussen bewoners van een bepaalde buurt) 
  2. Bruisende stad en evenementen
  3. Stad met voldoende stilte en rustplekken
Het burgerpanel kwam samen op 8, 9 en 22 mei 2021, telkens van 9.30u tot 13u. 
 
Op deze pagina vind je toelichtingen en presentaties terug, en lees je over de laatste stap van het burgerpanel (aanbevelingen scherpstellen).