Volop voor werk met 38 Volt

38 VoltWerk zoeken terwijl je kleine kinderen hebt, is niet altijd gemakkelijk. Een flexibele kinderopvang is vaak een oplossing. Het kinderdagverblijf 38 VOLT ondersteunt gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) daarom met een flexibele kinderopvang én professionele begeleiding van de ouders richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

38 Volt in cijfers:

  • 72 kinderen werden opgevangen.
  • 79 ouders legden al een - uniek - traject af.
  • 36 van hen vonden werk. Er werden 25 reguliere contracten afgesloten en 11 contracten binnen de sociale tewerkstelling.
  • 43 van hen volgden een opleiding: Nederlandse les, lessen digitale geletterdheid, fietslessen, VDAB-opleidingen …
  • 2 van hen waren nog niet klaar voor de reguliere of sociale tewerkstelling. Zij konden terecht bij AMAi, dat tot voor kort bekend was als Arbeidszorg.

38 Volt wordt vanaf 2021 verdergezet met stadsmiddelen en in samenwerking met Zorgbedrijf Rivierenland.