Taalkampen voor kinderen en jongeren

Taalkampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

KinderKwartier vzw organiseert in de zomer kampen met extra aandacht voor taal. Deze kampen zijn er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen werken elke week rond een ander leuk thema. Beweging en spel wisselen elkaar af met creatieve projecten en verbeeldingskracht.

Voor sommige kinderen voorziet de stad een financiële tussenkomst, meer informatie vindt u in deze Folder Taalkampen Kinderkwartier 2021.

Wilt u weten of een leerling in aanmerking komt voor het verminderd tarief, neem contact op met de betrokken zorgcoördinator van de school.

Spelend Nederlands Leren (SNeL)

De stad biedt met het SNeL-project anderstalige nieuwkomers tijdens de zomervakantie een taal- en speelomgeving. Veel van hen komen tijdens de zomervakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal. Hierdoor verliezen ze veel taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. De deelnemers krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen, taalspelletjes te spelen... Dit alles gebeurt in een veilige omgeving waarbinnen kinderen fouten mogen maken. Door deze veilige omgeving daalt de spreekangst bij de deelnemers.

Organisatie

Speelpleinwerking Weyneshof organiseert het SNeL-project voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ook voor tieners van 12 tot 18 jaar wordt een SNeL-project op maat uitgewerkt.

De stad financiert dit project, hierdoor kunnen de kinderen en tieners gratis deelnemen.

Doelgroep

 • Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de lagere school (enkel gewoon onderwijs)
 • Jongeren van 12 tot 18 jaar
 • Naar school gaan in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver
 • De thuistaal is NIET het Nederlands
 • De deelnemers mogen maximum 2 jaar les volgen in het Nederlandstalig onderwijs. Kinderen die nog geen jaar in het Nederlandstalig onderwijs zitten krijgen voorrang. De vorige scholen waar het kind was ingeschreven tellen ook mee!

Voor het lager onderwijs is SNeL enkel toegankelijk voor het gewoon lager onderwijs. Neem contact op met de zorgcoördinator van de school ivm inschrijvingen. 

Inschrijvingen SNeL tieners

Inschrijvingen gebeuren eveneens via dit digitaal formulier. Inschrijven kan tijdens de maand juni.

De selectiecriteria voor het SNeL-project zijn als volgt:

Jongeren tussen de leeftijd van 12 tot 18 jaar (secundair onderwijs), die wonen en/of schoollopen in Mechelen. Voorrang wordt gegeven aan:

 • jongeren die wonen en schoollopen in Mechelen (Okan klassen van TSM en BA Stassart);
 • jongeren die schoollopen in Mechelen en wonen buiten Mechelen;
 • jongeren die wonen in Mechelen en schoollopen buiten Mechelen;
 • Maximum 2 jaar les volgen in het Nederlandstalig onderwijs.
 • De thuistaal is NIET het Nederlands.
 • Nog niet deelgenomen aan het SNeL-project voor tieners.