samen leren.jpg

Taalkampen voor kinderen en jongeren

Wanneer de inschrijvingsperiodes voor 2019 bekend zijn, kan u deze hier terugvinden.

Taalkampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

KinderKwartier vzw organiseert in de zomer kampen met extra aandacht voor taal. Deze kampen zijn er voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De kinderen werken elke week rond een ander leuk thema. Beweging en spel wisselen elkaar af met creatieve projecten en verbeeldingskracht.

Voor sommige kinderen voorziet de stad een financiële tussenkomst, meer informatie vindt u in deze Folder Taalkampen Kinderkwartier 2018.

Wilt u weten of een leerling in aanmerking komt voor het verminderd tarief, neem contact op met het betrokken CLB van de school

Spelend Nederlands Leren (SNeL)

De stad biedt met het SNeL-project anderstalige nieuwkomers tijdens de zomervakantie een taal- en speelomgeving. Veel van hen komen tijdens de zomervakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal. Hierdoor verliezen ze veel taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. De deelnemers krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen, taalspelletjes te spelen... Dit alles gebeurt in een veilige omgeving waarbinnen kinderen fouten mogen maken. Door deze veilige omgeving daalt de spreekangst bij de deelnemers.

Organisatie

Speelpleinwerking Weyneshof organiseert het SNeL-project voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Ook voor tieners van 12 tot 18 jaar wordt een SNeL-project op maat uitgewerkt.

De stad financiert dit project, hierdoor kunnen de kinderen en tieners gratis deelnemen.

Doelgroep

  • Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar van de lagere school (enkel gewoon onderwijs)
  • Jongeren van 12 tot 18 jaar
  • Naar school gaan in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver
  • De thuistaal is NIET het Nederlands
  • De deelnemers mogen maximum 2 jaar les volgen in het Nederlandstalig onderwijs. Kinderen die nog geen jaar in het Nederlandstalig onderwijs zitten krijgen voorrang. De vorige scholen waar het kind was ingeschreven tellen ook mee!

Inschrijvingen SNeL lager onderwijs

De school kan samen met de ouders een leerling inschrijven tot 15 juni 2018 via het digitaal formulier: https://www.mechelen.be/eloket-snel-project-lager-onderwijs-inschrijving
Inschrijvingen kunnen enkel via bovenstaand digitaal formulier, aan de hand van dit formulier kan u de inschrijving voorbereiden.
Voor het lager onderwijs is SNeL enkel toegankelijk is voor gewoon lager onderwijs.

Inschrijvingen SNeL tieners

Wanneer de inschrijvingsdatum bekend is kan u deze hier terugvinden.

Inschrijvingen gebeuren steeds door de school in samenspraak met de ouders.

 

 

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: