stroom_digitaal_koppelbeeld.jpg

Stroom is een project van stad Mechelen en Studio Dott in de buurt Bethaniënpolder-Auwegemvaart, dat samen met buurtbewoners circulaire oplossingen wil zoeken en uitwerken voor alledaagse behoeftes. Oplossingen waarin de herbruikbaarheid en het delen van materialen centraal staat, voedselverspilling wordt tegengaan en afval grondstof wordt voor nieuwe producten.