Schoolstart: sterke start in de kleuterschool

SchoolstartSchoolstart werkt samen met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. Schoolopbouwwerkers bezoeken de gezinnen aan huis en informeren de ouders over het belang van kleuterparticipatie. Ze begeleiden hen ook bij het maken van een bewuste schoolkeuze en motiveren hen om hun kind tijdig in te schrijven.

Daarnaast worden de ouders en kinderen ondersteund tijdens groepsmomenten. Door het aanschouwelijk maken van ‘een dag in de kleuterschool’, of door peuters met andere instappers en met spel- en knutselmateriaal in contact te brengen, verlagen schoolopbouwwerkers de drempel naar de school.

Op die manier krijgen kwetsbare ouders meer vertrouwen in het onderwijs en worden ze zich meer bewust van het belang van voorschoolse vaardigheden. Bovendien krijgen de kwetsbare gezinnen een breder netwerk dankzij de groepsmomenten die verbonden zijn aan Schoolstart.