armoede-1.jpg

Verslag 'Samen tegen armoede'

6 projecten tegen armoede

Om ons verhaal tegen armoede nog concreter te maken, bezochten we in de maand juni zes interessante praktijkvoorbeelden. We trokken hiervoor door heel Mechelen en haar dorpen en wijken. Samen met zoveel mogelijk Mechelaars zochten we naar wat werkt, wat nodig is, en wat anders kan en moet.

  • Case: GO-team en FJC

Het GO-, of gezinsondersteuningsteam is een project op de vloer, arm in arm met mensen in armoede. Nooit boven hen, altijd naast hen.  Daar staan zij voor. 
"Veilig thuis", daar streeft het Family Justice Center, kortweg FJC, elke dag naar.  Ze legt je uit hoe ze een antwoord biedt op de versnipperde hulp- en dienstverlening 
bij intrafamiliaal geweld. 

  • Case: Steun op maat 

De Lage Drempel, een erkende armoedevereniging uit Mechelen vertelt over "Steun op Maat". Dit is een buddywerking die kwetsbare gezinnen ondersteunt door één vrijwilliger te koppelen aan één gezin. Zo komt er meer zelfzorg en zelfstandigheid.

  • Case: J@m

Kinder en tienerwerking J@m vertelt over hoe ze aanwezig zijn in de buurt en hoe je kinderen en tieners de hand reikt. En, niet te vergeten, ook hoe je de ouders hierin betrekt.

  • Case: De Aanzet

De Aanzet begeleidt kinderen en gezinnen die hun gezinsproblemen niet meer opgelost krijgen en voorkomt zo meer ingrijpende hulp. Voor jongeren waar het thuis wonen niet meer lukt, helpt De Aanzet hen om alleen te wonen zonder hulp. Dit doet De Aanzet samen met vele partners.

  • Case: Buddy Mechelen

Niet alle kinderen hebben het makkelijk op school. Een beetje extra steun en motivatie maakt vaak al een groot verschil. Buddy Mechelen vertelt je over hun één-op-één begeleiding.

  • Case: 38 Volt
Werk zoeken terwijl je kleine kinderen hebt, is niet altijd gemakkelijk. Een flexibele kinderopvang is vaak een oplossing. En professionele begeleiding naar werk een plus. 38 Volt combineert beide.  De medewerkers van 38 Volt vertellen over deze aanpak en hoe samenwerking, ook en zeker met de ouders, loont. 

 

Hoe ver staan we? 

Nadien namen we de tijd voor een algemene stand van zaken. Op 2 juli bespraken we samen met tal van professionals en enthousiaste Mechelaars de blauwdruk van het plan tegen armoede. Binnenkort vind je het verslag hiervan op deze pagina.

 

 

 

 

 

 

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: