Samen tegen armoede

Armoede blijft een groot onrecht. Ook in Mechelen. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het gaat over vele kleine drempels en verschillende vormen van sociale uitsluiting. Op die manier ontstaat er een kloof met de rest van de samenleving. En die kloof kan je niet op je eentje dichten. Stad Mechelen maakt van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, een speerpunt binnen haar beleid. En in Mechelen zijn er heel wat krachtige welzijns- en armoedeorganisaties waarop we kunnen rekenen.

Deze organisaties zijn dag in dag uit in de weer voor de meest kwetsbare burgers. Het zijn onmisbare partners. Samen met hen dringen we de (kinder)armoede in Mechelen terug. Naar aanleiding van de ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’ zetten verschillende organisaties hun deuren open. Breng hen een bezoek en ontdek hoe zij armoede aanpakken op hun eigen, unieke manier.